Створення тестів в Google Формі


Google Форми  є одним з кращих онлайн-ресурсів, що дозволяють без вагомих обмежень створювати різного роду опитування і проводити тестування.

Тестовий контроль знань може бути використаний під час поточного, тематичного або підсумкового контролю.

Мета тестового контролю знань - перевірка рівня сформованості навчальних досягнень  студентів
відповідно до чинної програми.

Головна перевага тестів — їх об'єктивність, неупередженість, можливість швидкої автоматичної перевірки великої кількості відповідей.