ПИСЬМОВИЙ РОЗДУМ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

ПРИГАДАЙМО. 1 . Які ознаки характерні для публіцистичного стилю мовлення? 2. Що таке роздум?


І. Прочитайте текст. Які запитання вам би хотілося поставити автору цього тексту?


ЩАСТЯ ДЛЯ ВСІХ ЛЮДЕЙ
У чому найбільша мета життя людини?
Я вважаю: збільшувати добро в тому, що нас оточує. А добро - це насамперед щастя всіх людей.
Воно складається з багатьох чинників, і щоразу життя ставить перед людиною задачу, яку потрібно вміти розв’язувати. Можна і в дрібниці зробити добро людині, можна й про велике думати, але мале і велике не можна розділити. Багато чого починається з дрібниць.

Дитина любить свою матір і свого батька, братів і сестер, свою сім’ю, свій дім. Поступово її любов поширюється на школу, село, місто, усю свою країну. А це вже зовсім велике й глибоке почуття, хоча й на цьому не можна зупинятися.
І потрібно любити в людині людину (Д. Лихачов).
II. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту.
2. Поміркуйте, у якій ситуації спілкування можливе таке висловлення.
3. Доведіть, що це роздум у публіцистичному стилі.
4. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.

 Поміркуйте, яка з поданих тем може бути розкрита на основі: а) розповіді; б) опису; в) роздуму. Яка з них допускає різні підходи?
1. Що таке добро? 2. Добрий вчинок. 3. Добро. 4. У чому мета життя людини? 5. Добро - щастя для всіх людей.

План роботи над роздумом
1. Сформулювати тезу.
2. Навести два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять вашу думку.
3. Проілюструвати свої міркування прикладами з особистого чи суспільно-політичного життя, з історії, з художньої літератури чи інших видів мистецтва.
4. Сформулювати висновок.Теза
Теза роздуму - це положення, яке відображає погляди автора. Це думка, припущення, які потрібно довести. Вона має бути чіткою, зрозумілою, незамінною протягом усього процесу її аргументації. Для введення тези можна використати такі мовні конструкції: Я вважаю…, На мою думку…, Не маю сумніву, що… тощо.
Аргументи
Аргументи, які використовуємо як докази тези, повинні узгоджуватися один з одним і бути достатньою підставою для висновку. Щоб дібрати якісні аргументи висловлення, спробуйте знайти відповідь на таке питання: Чому я вважаю, що моя теза (ідея, погляд на проблему) правильна?
Для введення аргументів можна використати такі мовні конструкції: По-перше…, По-друге…, Це доводить…, Доказом цього може бути… тощо.
Приклади
Кожен з аргументів варто проілюструвати конкретними прикладами з особистого чи суспільно-політичного життя, з історії, з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначити автора й назву твору, указати проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, навести цитату з твору тощо). При цьому не потрібно переказувати змісту художнього твору, давати повної характеристики образів.
Для введення прикладів можна використати такі мовні конструкції: Згадаймо…, Наприклад…, Прикладом може слугувати… тощо.
Висновок
Висновок є словесно переінакшеною тезою, яка збагатилася міркуваннями, висловленими в аргументах. Це логічний підсумок, який повинен органічно випливати з аргументів і прикладів власного висловлення.
Для введення висновку можна використати такі мовні конструкції: Отже…, Таким чином…, Можна зробити висновок… тощо.

Теза - це «ваша думка, позиція», а аргументи - «чому ви так думаєте». Теза має бути доведена, а висновки - мотивовані.

Завдання. Напишіть роздум у публіцистичному стилі на одну з поданих тем. Скористайтеся наведеним вище планом роботи над роздумом.
1. Прочитайте наведений текст.
Добро завжди має перемагати — це ми знаємо з дитинства. Але ж відомо, що будь-яка перемога пов’язана з певним насильством.
Як добро має перемагати в нашому недоброму світі?
Викладіть ваш погляд на цю проблему.
2. Прочитайте наведений текст.
Наша культура дуже багата традиціями. На жаль, останнім часом ми спостерігаємо, як вони віддаляються від нас. Звичайно, неможливо дотримуватись абсолютно всіх споконвічних традицій, але серед них є ті, яких ніяк не можна ігнорувати.
Яких традицій не можна ігнорувати?
Викладіть ваш погляд на цю проблему.

Орієнтовні теми твору-роздуму  на морально-етичну тему в публіцистичному стилі.


1. Проблеми екології і ми.
2. Чого сьогодні не вистачає українцям.
3. Твори добро.
4. Традиції в моєму житті.
5. Загальнолюдські моральні цінності – які вони? 
6. У чому призначення людини?
7. Як відшукати свій шлях у житті.
8. Цінуйте кожну мить життя.
9. Доброта – це порятунок людства, життєдайний дар чи непотрібний пережиток?
10. "Рідна мати моя... " 
11. Збереження моральних цінностей 
12. Мої ідеали 
13. Як я розумію дружбу 
14. Як я розумію мораль 


І таке буває

Українська делегація відвідала невеличку за територією країну Люксембург. Столицею цієї держави є місто Люксембург. Після повернення додому члени делегації написали репортаж про перебування за кордоном ось такого змісту:
«До Люксембургу ми дісталися літаком. Дорога від Люксембурга до кордону сусідньої держави була пряма й широка».

Поясніть, чому слово Люксембург в одному випадку написано із закінченням -у, а в іншому - -а. Чи, можливо, у першому теж має бути закінчення -а?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше