Тема.   Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених 
   вставними словами й вставними компонентами

Розглянувши світлину й прочитавши речення, виконайте завдання. 

                                                    Мабуть, дощ уже йде.                Значить, дощ уже йде
                                                    По-твоєму, дощ уже йде?        Майте на увазі, дощ уже йде   
                                                    Дощ, на радість, уже йде!        Перепрошую, дощ уже йде? 

А. Яке з цих речень відповідає світлині? 
Б. Яке слово допомогло вам вибрати потрібне речення?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Вставні конструкції (слова, словосполучення та речення) виражають ставлення мовця до сказаного й не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють або уточнюють основне повідомлення: 

Мабуть, цього року поїдемо не до моря, а в Карпати. 

Вставні конструкції не є членами речення. На письмі їх відокремлюють комами, а в усному мовленні виокремлюють інтонаційно — відповідними паузами.

За значенням вставні слова і словосполучення поділяються на такі, що:

Виражають упевненість, достовірність того, про що говориться в реченні:  безумовно, безперечно, без сумніву, очевидно, справді, звичайно, правда, певна річ                                                                           

  Кожному, звичайно, приємно, коли в кімнаті стоять квіти;                                                                                                                                                               

 2

Виражають непевність, припущення, гаданість повідомлюваного в реченні:   мабуть, може, може бути, здається, як видно, вочевидь, сподіваюся.

Молоденькі гіллясті берізки, може, тільки вночі покрились листям
                              (Ю. Збанацький); 

Виражають радість, задоволення, незадоволення, співчуття, жаль, здивування:  на жаль, шкода, на радість, на щастя, на сором, дивна річ, як на біду, як навмисне, як на лихо, чого доброго, хвалити долю, нівроку.

  Населення, на диво, зустріло нас     привітно (Я. Баш);

 4

Вказують на зв’язок висловлюваної думки з попередньою, на послідовність викладу:  по-перше, по-друге, нарешті, інакше кажучи, наприклад, однак, навпаки, таким чином, значить, отже, словом, з одного боку, до речі, між іншим, крім того, зокрема, взагалі, зрештою

 Тільки в середині червня роботи, нарешті, були завершені

 5

Вказують на джерело повідомлення:  з точки зору, на мій погляд, на думку, за повідомленням, як кажуть, як відомо, як зазначено, по-моєму, по-твоєму, по-вашому.

  Сміх, кажуть, віку додає
                        (Ю. Збанацький)

 6

активізують увагу слухача або читача: знаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійте, чуєте, бачите, погодьтесь, майте на увазі, даруйте на слові, між нами кажучи 

Але доля звела нас дуже близько і, повірте, здружила 
                              (Ю. Збанацький). 


    Вставними можуть бути речення означено-особові  (це добре знаю, думаю, як бачите, дозволю собі сказати, нагадаю ще раз), неозначено-особові (як про це кажуть, як про це думають), безособові (нам думається, треба сказати). 

Вставні слова, словосполучення і речення найчастіше відокремлюються комами: Перші олімпійські ігри, за народними переказами, відбулися 776 року до нашої ери (З журн.)

Вставні слова і речення, що виражають додаткові повідомлення чи побіжні зауваження, виділяються дужками або, рідше, тире. Стоять вони або в середині речення, або в кінці:

  У всьому світі (не секрет!) зростає наш авторитет (С. Олійник); 

Ще недавно у віконце кожен день дивилось сонце, а тепер – пора настала – хуртовина загуляла (Янка Купала).

Тільки вставними бувають: по-перше, по-друге, мабуть, щоправда, а втім, отже.

Ніколи не бувають вставними словами і не виділяються комами: ніби, нібито, мовбито, наче, неначе (складні сполучники), все-таки, навіть, майже, адже, якби, от, принаймні, при тому, при цьому, тим часом, до того ж, приблизно, буквально, якраз, між тим, за традицією, у кінцевому підсумку (а не рахунку), як-не-як тощо.

Не треба відокремлювати члени речення, співзвучні зі вставними словами. 
Порівняйте: Не сподівайся на щастя, перебуваючи в рабстві. 
                    На щастя, ми маємо вибір. 


Перегляньте відео.


Відео на повторення матеріалу


                              ЗАВДАННЯ

 Завдання 1. Перепишіть речення. Знайдіть вставні слова і речення і виділіть їх комами. 1. Мабуть то й буде ідеальне суспільство майбутнього, коли потребою для кожної людини стане робити для іншої тільки щось добре, приємне, корисне, може навіть самопожертовне. (О. Гончар.) 2. Не можна кажуть людині помолодшати, а подобрішати завжди можна. (О. Гончар.) 3. Всяке трапитись може на довгім віку. (О. Підсуха.) 4. Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду — і може більше не прийду. (М. Рильський.) 5. Невже і справді неминучість є у чергуванні радості і лиха? (Л. Первомайський.) 6. Справді краще в ріднім краю хоч і кості положить, ніж в чужині в супокою, хоч би і в достатку, жить. (І. Франко.) 7. Трудно розказати, для чого власне нам потрібна мрія і що вона таке, та певне в світі ніхто живий без мрії не прожив. (Леся Українка.) 8. На жаль світ побудований так, що щастя людства здобувається ціною чиїхсь страждань. (О. Довженко.)  

Завдання 2. Перепишіть речення, підкресліть вставні слова, в дужках поясніть, з якою метою вони використані. 

Зразок: Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський) (Припущення)

1. Добра, добра такого зроду у мене, правда, не було. А так собі якось жилось (Т. Шевченко). 2. Звали нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном (О. Довженко). 3. Та, мабуть, над усе до загину треба віри людині в людину (Ю. Збанацький). 4. У всякому ділі є свої майстри і своє, так би мовити, натхнення (О. Гончар). 5. Погане, я чував, життя собаче, не добре ж і вовкам (Л. Глібов). 6. Якась вишка з’явилась у степу, здається, її раніше не було (О. Гончар). 7. Життя, звичайно, йде вперед, і нікому не дано такої сили, яка б могла спинити його непереможний рух (Н. Рибак). 8. Життя, кажуть, прожити – не поле перейти (Панас Мирний). 9. Полювання, як бачите, дуже поважна справа (Остап Вишня). 10. «Заходьте, будь ласка!» – запросила нас учителька до класу.
 

Завдання 3. Вставте у речення прийнятні за змістом вставні слова або речення, запишіть нові речення, правильно поставте коми або тире. 1. А вони не побоялися взятися за цю справу. 2. Хлопці й послухали б, але часу на вмовляння не було. 3. Їм не дуже хотілося сьогодні вчитися. 4. А я не дуже й надіялась. 5. То ти все ж наважишся? 6. Вам теж не завадить послухати цю бувальщину. 7. Гарний вийшов твір. 8. На все треба мати щастя. 9. А ти цього не чула?

Завдання 4. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 5. Перепишіть, виділяючи потрібними розділовими знаками вставлені речення. 1. Там батько, плачучи з дітьми а ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. (Т. Шевченко.) 2. А Ярема страшно глянуть по три, по чотири так і кладе. (Т. Шевченко.) 3. А все-таки її люблю, мою Україну широку, хоч я по їй і одинокий бо, бачте, пари не найшов аж до погибелі дійшов. (Т. Шевченко.) 4. Я вийшов за садок гілля обторкало мої плечі та шапку, полишивши на них білі пухнасті квітки з снігу і став дивитися на дорогу, котрою в’їхав позавчора до цього села. (Григір Тютюнник.) 5. Взагалі Данилко за багато років приятелювання з пасічником помітив, що той не любить бувальщин “Я таке й без тебе знаю, надивився”, а все навертає розмову на щось незвичайне, дивовижне, хоч воно й вигадане. (Григір Тютюнник.) 6. Незнайомий подививсь в очах його щось тепле, чоловічне! на мене глянув він ласкаво. (П. Тичина.)

Завдання 6. Перепишіть речення. Знайдіть вставні конструкції й визначте, до якої групи за значенням вони належать. 1. А може, іще Господь зласкавиться над нами, і нас із ним помилують. 2. Орфей, до речі, також був фракієць. Можливо, дак, але, можливо, й гет (Л. Костенко). 3. Очевидно, дуже мало людей керуються розумом — керманичем свого плавання (М. Довгалевський). 4. Страшно, коли така людина жде чиєїсь помилки, як ворон крові, і, зрештою, сама стає вороном (М. Стельмах). 5. Сковорода, як він писав, ціле своє життя піклувався про духовний хліб (В. Шевчук). 6. Чи не вкажете мені яких творів про методи етнографічні, а власне, про способи записування народних пісень? (Леся Українка). 7. А може, усмішка фортуни — це іронія долі? (Ю. Меліхов). 

Завдання 7. Пригадавши правила чергування у–в, запишіть сполуки слів у дві колонки: 1) з в на місці крапок; 2) з у на місці крапок. 
Люблю ..читися, поклич ..чителя, істина .. Біблії, історія .. фактах, сходи .. океанаріум, огірки .. мисці, сік .. банці, .. озері, наші .. Вінниці, Аліса .. школі, ятаган .. футлярі.
Ключ.   З перших букв виписаних сполук слів складіть назву драматичного твору.

Попрацюйте в тренажері. 


Виконайте тестові завдання.
 
1. Вставну конструкцію на позначення невпевненості, припущення вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Не губіться прошу вас у морі людському! 
Б Слово честі мамо й тату буду менших доглядати! 
В Колись-колись Крим як відомо звався Таврія. 
Г Здається ж люди все у них людське але душа ще з дерева не злізла. 
2. Вставну конструкцію на позначення джерела інформації вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Веселi дотепнi люди дуже по-моєму потрiбнi для життя потрiбнiшi за серйозних поважних i суворих. 
Б Ех якби діти хоч одним оком могли побачити що з них виросте коли вони добрих порад не слухатимуться може замислилися б може б схаменулися вчасно. 
В Але то і є секрет великого художнього твору що він не старіється лише перероджується в людській уяві певна річ бо тільки ж там він і живе. 
Г Минуло по суті зовсім небагато часу і людина здобула крила піднялася в повітря перетнула океани. 
3. Вставну конструкцію на позначення емоцій ужито в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Немає більшої трагедії ніж бути генієм мені здається. 
Б А в хлібороба звісна річ роботи як води від снігу до снігу. 
В На жаль не кожне колективне рішення результат колективного розуму. 
Г Я по правді сказавши і тепер трохи дивуюся що мені так легко пишеться до Вас. 
4. Вставну конструкцію на позначення зв’язку між думками вжито в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Таким на мій погляд повинен бути бізнес великі справи не роблять поодинці вони завжди є досягненням команди. 
Б По-моєму найгірше коли школа будує свою роботу на залякуванні насильстві та штучно створених авторитетах. 
В Я от наприклад боюся поважних дорослих людей якi не розумiють i не люблять жартiв.
Г Ті хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення безперечно пропустять майбутнє. 
5. Вставну конструкцію, що активізує увагу слухачів, ужито в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Кажуть юність мов жар-птиця золота. 
Б Ти не плач не плач і пробач мені чуєш пробач. 
В Словом я до безумства люблю небо трави зорі задумливі вечори. 
Г Дивна річ мені здається що то шепочу я сам хоча вуста в мене міцно стулені. 
6. Ніколи НЕ БУВАЄ вставним слово 
А мабуть 
Б навіть 
В може 
Г чуєш 
7. НЕМАЄ вставної конструкції в реченні (розділові знаки пропущено) 
А У дітей немає ні минулого ні майбутнього зате на відміну від нас дорослих вони вміють користуватися сьогоденням. 
Б Таким чином життя в грецьких полісах було веселе й цікаве про що переконливо свідчать твори давньогрецьких істориків. 
В За східним звичаєм гості не сміють відмовлятися від подарунків бо то була б господарям образа. 
Г Чисте небо не налягало на гори а навпаки своєю високою легкою синявою довершувало гармонійно доповнювало їх. 
8. НЕМАЄ вставної конструкції в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Він уночі потривожив механіка і виявляється зовсім даремно. 
Б Я не зважив на годинник і виявляється потрапив на кінцевий етап цієї події. 
В Сумління людське виявляється подібне до вулика його теж можна розтривожити. 
Г Любов до книжки виявляється й у тому що з шостого класу Франко збирав свою бібліотеку. 
10. Правильно розставлено розділові знаки в реченні 
А Стоять верби опушені зелененьким листям, і, здається, чують сплески журавлиних сурем у піднебессі.
Б Стоять верби, опушені зелененьким листям, і здається, чують сплески журавлиних сурем у піднебессі.
В Стоять верби, опушені зелененьким листям, і, здається, чують сплески журавлиних сурем у піднебессі. 
Г Стоять верби опушені зелененьким листям і, здається, чують сплески журавлиних сурем у піднебессі

9. Прочитайте речення. Барвистi лiси на схилах не тiльки не гасли пiд промiнням вечiрнього сонця(1) а(2) навпаки(3) розжеврювалися ще яскравiше(4) нiж удень. 

НЕ ТРЕБА ставити кому на місці цифри 
А 1 Б 2 В 3 Г 4

КУЛЬТУРА СЛОВА 

      А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

НАскрізний, читАння, обрАння, вітчИм, аджЕ. 

Б. Розглянувши ілюстрацію, поясніть відмінність між словами змерзнути й замерзнути. 
Складіть з ними речення. 

Питання для самоконтролю

 1. Які слова, словосполучення і речення називаються вставними? 
2. Що можуть виражати у реченні вставні слова та речення? 
3. Які слова можуть бути лише вставними, а які тільки в певній позиції? 
4. Якими розділовими знаками виділяються вставні слова та речення?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше