Тема. Загальна характеристика звукового  складу мови. Орфоепічні  норми. Склад і наголос. Правила переносу слів