Тема.  Слово і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. 
  Фразеологізми. Стилістичні можливості використання фразеологізмів.