Тема.  Числівник. Складні випадки узгодження числівника.
Позначення дат  і часу 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ.  Прочитайте речення, уживши на місці крапок потрібні закінчення. 

Ми купили три кілограм.. бананів. Для приготування соку потрібно два з половиною апельсин.. 

                                    Чи виникли

у вас труднощі з добором правильних закінчень?          Числівник                                                                        Правило

Один (1)

Числівник один (одна, одне, одні) узгоджується з іменником у родічислі й відмінкуодна проблема – однієї проблеми, одне запитання, один примірник.

Після числівника один, навіть якщо він входить до складених числівників, іменник ставиться в однині51 кілометр, 21 день.

Кількісні два, обидва, три, чотири (2,3,4)

Після числівників два, обидва, три, чотири іменник стоїть у множині в тому самому відмінку, що й числівник:
два хлопці, три роки, чотири ясени (називний множини);
двох хлопців, трьох років, чотирьох ясенів (родовий множини);
двом хлопцям, трьом рокам, чотирьом ясенам (давальний множини).

Збірні двоє, троє, четверо (2-є3-є4-ро),
кількісні п’ять і більше (5 - ...)

Після числівників двоє, троє, четверо, п’ять і більше, вжитих у називному відмінку, іменник стоїть у родовому відмінку множини (кого? чого?):
двоє хлопців, четверо братів, п’ять днів, дванадцять місяців.

Але якщо числівник стоїть у непрямому відмінку, то й іменник стоїть у цьому самому відмінкуп’яти днів, п’яти дням, п’ятьма днями, у п’яти днях.

Тисяча, мільйон, мільярд, нуль (0)

Після числівників тисяча, мільйон, мільярд, нуль іменник незмінно стоїть у родовому відмінку множинитисяча тонн, тисячею тонн, тисячами тонн, нуль одиниць.

Дробові числівники (0,7%)

Після дробових числівників іменник незмінно стоїть у родовому відмінку однинисім десятих відсотка, семи десятим відсотка, сьома десятими відсотка; півтора місяця, півтора року (але: два з половиною місяці, три з половиною роки).

У датах назви місяців вживаються тільки в родовому відмінкуперше (число місяця) лютого, першого лютого, першому лютого, з першим лютого, з Першим вересня.

Правопис числівників і відчислівникових складних слів

                                                                         Правопис складних числівників
У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак НЕ пишемо:п’ятнадцять, шістнадцять, дев’ятнадцять, п’ятдесят, шістдесят, п’ятсот, шістсот, дев’ятсот (див. Вживання м’якого знака).
                                   Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто):трьохсотий, двохтисячний, двадцятип’ятитисячний, двохсотп’ятдесятимільйонний (але: стотисячний) (див. Відмінювання числівників).
У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється:п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.
                                                                  Правопис відчислівникових складних слів
На початку складних слів (прикметників, іменників) перші чотири числівники мають форми одно-, дво-, три-, чотири-:двоповерховий, триярусний, чотирикутник.
Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються лише перед голосними:двохелементний, трьохактний, трьохопорний.
Усі інші числівники (крім дев’яносто і сто) мають форму родового відмінка:десятиденний, тридцятип’ятикілометровий, сорокакілограмовий, сімдесятирічний, п’ятисотрічний (але: дев’яносторіччя, стоголосий).


                                                                                           Позначення дат  і часу

Для позначення дат використовують порядкові числівники: десяте березня дві тисячі вісімнадцятого року; двадцять третє жовтня тисяча дев’ятсот сорок четвертого року. Називаючи дату, традиційно опускають слова число й місяця: десяте березня утворено від десяте число місяця березня; двадцять третє жовтня — від двадцять третє число місяця жовтня. 

В офіційно-діловому стилі (у документах) для позначення дат використовують цифри, відділяючи день, місяць і рік крапкою: 10.03.2018; 23.10.1944. 


                                 СПОСТЕРЕЖЕННЯ  Прочитайте телефонні діалоги й виконайте завдання. 
13:00
Андрій: «О котрій зустрічаємося біля кінотеатру?» 
Ольга: «У десять по сьомій». 
Андрій: «Тоді до зустрічі!» 
Ольга: «Бувай!» 
18:10 Андрій: «Алло! Де тебе носить? Я прийшов — тебе нема, підманула, підвела!» 
Ольга: «Ми ж маємо зустрітися в десять по сьомій… А зараз — десять на сьому!» 
Андрій: «А хіба це не одне й те саме?» 
Через що сталося непорозуміння між Ольгою й Андрієм?

                         Для позначення годин використовують 

- порядкові числівники (котра година?), а для позначення хвилин — - кількісні (скільки хвилин?). Для позначення часу використовують офіційні й розмовні форми

Офіційні форми. Спочатку називають години, а потім хвилини, наприклад: сімнадцята година десять хвилин або сімнадцята десять. Відповідаючи на запитання коли?, використовують прийменник о (об): о сьомій годині двадцять хвилин, об одинадцятій тридцять. 

Розмовні форми. Спочатку називають хвилини, а потім години. Якщо хвилинна стрілка — у правій частині циферблата, то треба використовувати прийменники на або по: десять на шосту або десять по п’ятій. Якщо хвилинна стрілка — у лівій частині циферблата, то треба використовувати прийменники за або до: за п’ятнадцять восьма або п’ятнадцять до восьмої (за чверть восьма або чверть до восьмої). 

Зразки. 

12.00 - дванадцята година
15.00 - третя (п’ятнадцята) година
16.15 - четверта (шістнадцята) година п'ятнадцять  хвилин;  п'ятнадцять хвилин по четвертій (шістнадцятій); п'ятнадцять хвилин на п’яту (сімнадцяту); чверть по четвертій (шістнадцятій);  чверть на п’яту (сімнадцяту) .
10.15 десята година п'ятнадцять хвилин; п'ятнадцять хвилин по десятій; п'ятнадцять хвилин на одинадцяту; чверть по десятій; чверть на одинадцяту.
10.07 - десята година сім хвилин; сім хвилин по десятій; сім хвилин на одинадцяту.
12.20 - дванадцята година двадцять хвилин; двадцять хвилин по дванадцятій; двадцять хвилин на першу.
15.30 – пів (о пів) на четверту (шістнадцяту).
16.30 – пів (о пів) на п’яту (сімнадцяту).
12.40 – дванадцята година сорок хвилин; за двадцять хвилин перша; двадцять хвилин до першої.
 11.50 – одинадцята година п’ятдесят хвилин; за десять хвилин дванадцята; десять хвилин до дванадцятої.
16.45 - четверта (шістнадцята) година сорок п'ять хвилин; п'ятнадцять хвилин до п’ятої (сімнадцятої);за п'ятнадцять хвилин п’ята (сімнадцята); чверть до п’ятої (сімнадцятої); за чверть п’ята (сімнадцята).
20.45 – двадцята година сорок п’ять хвилин; п'ятнадцять хвилин до дев’ятої (двадцять першої); чверть до дев’ятої (двадцять першої); за п'ятнадцять хвилин дев’ята (двадцять перша); за чверть дев’ята (двадцять перша).


 Перегляньте відео.                                         ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки словосполучення: 1) у яких іменники мають закінчення -и, -і; 2) у яких іменники мають закінчення -а (-я). 
1. Два (паросток), два (ікло), три (рік), два (артист), перед першим (січень), два (вікно), два (озеро), три (цап), дві (ялина), чотири (щабель), з Восьмим (березень), півтора (огірок), два (автобус), чотири (дерева), три (стілець), півтора (апельсин), два (товариш), три з половиною (ящик). 

2. Півтора (зошит), два (раз), чотири (оберемок), півтори (зміна), півтора (день), три (місяць), три (рядно), два (училище), два (острів), перед першим (грудень), два (озеро), два з половиною (вагон), два (апельсин), півтора (місяць). 
Ключ. З перших букв іменників прочитаєте: 1) закінчення вислову І.Франка: “Мій поклик:…”; 2) назву вірша М. Рильського.

Завдання 2. Розкрийте дужки, узгодивши іменник з числівником. Два (дід, голуб, дуб, красень, зуб, короп); три (син, килим, батько, професор, лікар, каменяр, тиждень); чотири (чоловік, селянин, харків’янин, вірменин, грузин); чотири з половиною (день, кілограм, келих); три з половиною (мішок, вечір, мільйон); п’ять з половиною (місяць, вік, аркуш); сім і одна третя (рік, гектар, віз); півтора (день, вечір, вікно); півтораста (рік, пуд); сто сімдесят чотири (день, тиждень, століття). 

Завдання 3. Запишіть сполучення  вибравши з дужок потрібне слово. 
Шестеро (кролів, ялинок), троє (відер, жолудів), десятеро (журналів, пасажирів), троє (сестер, братів), двоє (ножиць, дисків), четверо (оленят, учениць), десятеро (музикантів, балерин), двадцятеро (днів, військових).
 ІІ. Складіть і запишіть складне речення з одним утвореним словосполученням на вибір. 

Завдання 4. Виправте, де потрібно, помилки в узгодженні числівників з іменниками й випишіть відредаговані словосполучення. Семеро дівчат, двоє кошенят, трійко каченят, три професора, чотири олівця, півтора дні, двоє ножиць, два друзі, чотири лікарки, три осетина, два громадянина, чотири слобожанини, два племені, три поросяти, п’ятеро артисток, три бригадира, сімдесят чотири учнів, одна друга кімнати, шістдесят три літаки, два чоловіка й три жінки. 

Завдання 5. Перепишіть, розкриваючи дужки. 1. Високо в небі плавали два (яструб) (О. Десняк). 2. Поміж небом і землею рухались і рухались два живі (вогник) (М. Стельмах). 3. Ой у полі два (явір), ще й третій маленький (Нар. тв.). 4. Старий озирнувся на чотири (бік): степ лежав німий і принишклий (Гр. Тютюнник). 5. Лівий берег кипів, клекотав, ревів, скреготав тисячами (мотор, гусениця, колесо) (Л. Дмитерко). 6. Три (день) минуло, а лелеки не з’являлись (Ю. Збанацький). 7. Наше село нараховує п’ятдесят одну (хата) (Ю. Яновський). 

Завдання 6. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 7. Утворіть усі можливі форми позначення часу за зразками. 

17:10 13:40 15:15 19:45 21:55 20:05 

Зразок 1 
16:20 шістнадцята година двадцять хвилин шістнадцята двадцять двадцять хвилин на п’яту двадцять хвилин по четвертій 
Зразок 2 
18:50 вісімнадцята година п’ятдесят хвилин вісімнадцята п’ятдесят за десять сьома десять до сьомої .

Завдання 8. Відредагуйте й запишіть речення. 
Сьогодні сьоме люте — моє день народження. Зараз три години дня. За сорок хвилин, тобто без двадцяти чотири, за мною заїде тато. І знаєте, куди мене повезе? До салону красоти. У двадцять хвилин шостої він мене забере й відвезе до кав’ярні, у якій відмітимо мої іменини. У пів сьомої прийдуть друзі. Плануємо святкувати до десяти. Довше батьки не дозволяють. На жаль.

Попрацюйте в тренажері з правопису української мови. 

Виконайте тестові завдання.

1. Помилку допущено в узгодженні числівника з іменником у варіанті.
А три апельсина 
Б чотири озера 
В два телефони 
Г три помідори 
2. Помилку допущено в узгодженні числівника з іменником у варіанті 
А п’ять з половиною яблук 
Б шість з третиною пляшок 
В сорок сім з чвертю бідонів 
Г три з половиною мандарина 
3. Помилку допущено в узгодженні числівника з іменником у варіанті 
А троє дівчат 
Б четверо воріт 
В п’ятеро поросят 
Г шестеро директорів 
4. Помилку допущено в узгодженні числівника з іменником у варіанті 
А півтора місяці 
Б півтори паляниці 
В дві треті пляшки 
Г одна друга каструлі 
5. Помилку допущено в узгодженні числівника з іменником у варіанті 
А два осетина 
Б три львів’янина 
В чотири селянина 
Г два громадянина 
6. Помилку допущено в узгодженні числівника з іменником у варіанті 
А півтора дня 
Б двоє друзів 
В три товариша 
Г одна третя кола.
7 Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 
А пів на третю 
Б десять хвилин на другу 
В вісім годин десять хвилин 
Г за п’ятнадцять одинадцята 
8. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 
А шоста десять 
Б десять хвилин шостої 
В за десять хвилин шоста 
Г десять хвилин по п’ятій 
9. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 
А без п’ятнадцяти чотири 
Б чверть по одинадцятій 
В за двадцять сьома 
Г рівно восьма година 
10. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку 
А п’ять після чотирьох 
Б за чверть сімнадцята 
В п’ять по дев’ятій 
Г пів на дванадцяту 
11. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» — 
А рівно двадцять одна година 
Б за десять хвилин сімнадцять 
В п’ятнадцять хвилин першої 
Г двадцять хвилин по п’ятій 
12. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» — 
А без сімнадцяти вісімнадцята
 Б двадцять після двадцятої 
В рівно вісімнадцять годин 
Г вісім хвилин по четвертій 
13. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» — 
А за чверть дванадцята 
Б десять хвилин четвертої 
В сім годин десять хвилин 
Г без двадцяти хвилин перша 
14. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?» — 
А п’ять годин дванадцять хвилин 
Б п’ятнадцять по дванадцятій   
В без десяти хвилин друга
Г пів дванадцятої
15. Помилку допущено в рядку 
А п’яте березня 
Б дев’яте люте 
В сьоме квітня
Г восьме січня 

                                                                                  КУЛЬТУРА СЛОВА

                                                                          Питання для самоконтролю
1. Як поєднуються іменники з числівниками? 
2. З якими іменниками поєднуються збірні числівники?
3. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться ....
4. Як позначається дата та час.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше