Тема.  Дієприкметник. Дієприслівник. Безособова форма на -но, -то

Прочитайте речення й виконайте завдання. 

Головуючий на зборах наголосив на тому, що домінуючим у цій справі має бути положення діючого, а не бувшого законодавства. 

Голова зборів наголосив на тому, що основним у цій справі має бути положення чинного, а не колишнього законодавства. 

А. У якому реченні вжито неприродні для української мови слова? 
Б. Якою дієслівною формою вони є?

                                                                              МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

          Дієприкметники бувають активні і пасивні.

СтанПравило

Активний

-уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -л-

називає ознаку предмета, зумовлену дією того самого предметавогнище погасло — погасле вогнище; вогнище згасає — згасаюче вогнище  (-уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -л-

Пасивний

-н-, -ен-, -т

називає ознаку предмета, зумовлену дією іншого предмета над ним: хтось погасив вогнище — погашене вогнище.

називає ознаку предмета, зумовлену зворотною дією того самого предметахлопець умився — умитий хлопець; дівчина збентежилася — збентежена дівчина.

                            

Активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові мало, їх здебільшого вживають у наукових текстах (як терміни): лежачі хворі, блукаючий нерв, а також у художньому стилі: синіючі далі, зеленіючі гаї. Форм типу ідучий, бігучий, кричащий, говорячий в українській мові немає. 

Дієприкметники танцюючий, пануючий, навчаючий і под. використовують у сучасній мові обмежено. 
Замість них треба вживати: 
• іменник: початківець, працівник (не початкуючий, не працюючий); 
• іменник-прикладку: команда-лідер (не лідируюча команда); 
• прикметник: охочий, розвивальний (не бажаючий, не розвиваючий); 
• прийменниково-іменникову сполуку: місця для сидіння (не сидячі місця); 
• пасивний дієприкметник: приспана красуня (не спляча красуня); 
• дієприкметник минулого часу з префіксом напів-: напівзниклі рептилії (не зникаючі рептилії); 
• описову конструкцію (підрядне речення): той, що йде; той, що біжить (не ідучий, не бігучий); 
• синонім: сучасні проблеми (не існуючі проблеми); 
• іменник у формі родового відмінка: лампа енергозберігання (не енергозберігаюча лампа); 
• словосполучення з відповідним змістом: з любов’ю до вас (не люблячий вас); 
• усунення зайвого активного дієприкметника: постійна комісія (не постійно діюча комісія).

Це основні способи заміщення активних дієприкметників теперішнього часу, хоча науковці налічують їх понад 20. В українській мові є окремі дієприкметники на -учий (-ючий), -ачий (-ячий), що стали прикметниками, тобто вказують на постійну ознаку: під лежачий камінь вода не тече; лежачого не б’ють, 

                 АЛЕ: кішка, що лежить на канапі (не лежача на канапі кішка).

   
Дієприкметників на -учий (-ючий), -ачий (-ячий), що стали прикметниками, небагато: співучий (співучий народ), живучий (живуча істота), родючий (родючий ґрунт), палючий (палюче сонце), кусючий (кусюча муха), лежачий (лежачий камінь), ходячий (ходячий анекдот), зрячий (зряча людина), терплячий (терплячий чоловік).

Дієприкметник разом із залежними словами називається дієприкметниковим зворотом.
Якщо дієприкметник виступає присудком, дієприкметниковий зворот комами не виділяється (між групою підмета та групою присудка кома не ставиться).

                                                                          ДІЄПРИСЛІВНИК                                                                                          

                                                              Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні відокремлюється комами.
Дієприслівники завжди пов'язуються з тим іменником (займенником), що й дієслово-присудок: Читаючи роман, захоплююсь фантазією автора.
Окремі дієприслівники можуть переходити у прислівники: Раділи люди встаючи (Т. Шевченко); Люблю читати лежачи.

У кінці дієприслівників завжди пишеться буква и. Дієприслівники треба відрізняти від близьких за звучанням активних дієприкметників у називному відмінку множини, які на відміну від дієприслівників мають закінчення -і: дієприслівники відповідають на питання що роблячи? (сяючи, ревучи, сидячи), дієприкметники — на питання які? (сяючі, ревучі, сидячі).

                                          Безособова форма на -но, -то

Безособова форма на -но, -то твориться від пасивних дієприкметників за допомогою суфікса -о; записаний — записано, налагоджений — налагоджено, накритий — накрито. Ця форма повністю зберігає правопис дієприкметників, від яких вона утворена: зачинений—зачинено, в’їжджений— в’їжджено. Безособову форму на -но, -то вживаємо тоді, коли хочемо наголосити на виконаній чи виконуваній дії. Ця форма має два минулі і майбутній часи: було зроблено, зроблено, буде зроблено. 
Безособова форма на -но, -то вживається звичайно в значенні “хтось щось зробив”. Рідше ця форма вживається стосовно до явищ природи. 

У діловому мовленні вживаються незмінні дієслівні форми на -но, -то замість пасивних дієприкметників, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці: виконано, запропоновано, реорганізовано, досягнуто, набуто.

Перегляньте відео.  


ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Випишіть тільки дієприкметники в дві колонки: 1) активні; 2) пасивні. Змерзлий, замерзши, озеленений, висохлий, блимаючий, кажучи, згорнутий, поранений, думаючий, люблячий, одержаний, затихають, стихлий, куплений, тьмяніючий. 
Ключ. З других букв виписаних дієприкметників має скластися закінчення вислову Ю.Яновського “Тому роду не буде переводу, в котро́му браття…

Завдання 2. Випишіть пасивні дієприкметники. 
Ідентифікований, киплячий, обвислий, віднесений, палаючий, в’янучий, асимільований, квітнучий, нагрітий, змарнілий, грітий, озброєний, ношений, осиротілий, тертий, осілий, анульований.
Ключ.  • З перших букв виписаних дієприкметників складіть ім’я й прізвище історичного героя.

Завдання 3. Спишіть речення, утворюючи від дієслів, що в дужках, пасивні дієприкметники.
1. Невелика Джерина пасіка була (обгородити) низьким тином (І. Нечуй-Левицький). 2. І знов у тумані бриніли окремі розмови, як (зачепити) струни (М. Коцюбинський). 3. Жнив’яною спекою (налити) були дні, ніжних акварельних тонів були вечори (О. Гончар). 4. (Струсити) вітром яблуко лунко гупнуло в траву. 5. І все-таки до тебе думка лине, мій (занапастити), нещасний краю! (Леся Українка). 6. На галявину вибігає сарна і, (вразити) чудовим концертом, зупиняється. 7. І от ростуть за нашої доби в добу колишню (садити) дуби, розкрилюються вітами широко, лапатим листям юне тішать око (М. Рильський).

                                                                                                    Сарна

Завдання 4. Спишіть текст, замінюючи способові дієслова дієприкметниками або дієприслівниками. Підкресліть дієприкметникові звороти.
Сиджу в затишку на осонні й спостерігаю за пташками. Грак, який вмостився на осиці, пробує співати. Зацвірінчали горобці, яких розбудила тракова пісня. У небі тріпочуть крильцями й невтомно дзвенять жайворонки. З лісу раз у раз долинають рипливі голоси чапель, які зайнялися ремонтом своїх гнізд. Сховались у вже високих хлібах і тріщать деркачі. Довкола, немов маленькі сонечка, світяться горицвіти, що їх напоїв теплий дощ (3 журналу).Складіть продовження тексту за фотоілюстрацією, використовуючи дієприслівники.

Завдання 5. Доберіть з дужок правильний варіант продовження речення. Свій вибір обґрунтуйте.  
1. Працюючи наполегливо, … (робота була закінчена раніше; він закінчив роботу раніше). 2. Проходячи недалеко від будинку, … (блиснуло світло; ми помітили відблиски світла). 3. Сівши за книжку, … (йому нічого не було чути; він уже не чув нічого). 4. Проходячи мимо книгозбірні, … (їй впали в око нові книги на вітрині; вона затрималась перед вітриною, щоб переглянути нові книги). 5. Наблизившись до берега, … (йому почувся плескіт хвиль; він почув плескіт хвиль).

Завдання 6. Де це можливо, пасивні дієприкметники замініть безособовою формою на -но, - то. 1. Стіл застелений полотняною скатертиною. 2. Долівка потрушена свіжою травою. 3. Дідові очі прикуті до фотокартки на стіні. 4. Корабель спущений на воду. 5. Робота закінчена. 6. Хлопці зморені денною працею.

Завдання 7. Випишіть дієслівні форми в п’ять колонок: 1) особові форми; 2) інфінітиви; 3) дієприкметники; 4) безособові дієслова та форми на -но, -то; 5) дієприслівники. Тішишся, дратувати, наливаючи, опиратися, дарований, естетизуючи, асимілювали, нудить, баламутити, екзаменований, марнуй, ремствувати, анульовано, мешкавши, економити, аналізуючи, світає.

Завдання 8.  Виконайте інтерактивну вправу.

Завдання 9. Прочитайте словосполучення й виконайте завдання.
Годуюча мама, миючі засоби, комплектуючі деталі, хвилююча зустріч, пануюча ідея, навчаючий комплекс, освіжуючий напій, знеболюючий засіб, плачуча дитина, діючий закон, радіюча дівчина, вимираючий вид, радіючий учень, оточуючі люди, розвиваюча країна, керуючий колективом, створюючий проблеми, завершуючий етап, правлячі кола, слідуюча зупинка. 
А. Замініть активні дієприкметники на природні відповідники.
Б. З п’ятьма відредагованими словосполученнями складіть і запишіть речення. 

Попрацюйте в тренажері з правопису української мови.

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/participle_grammatically_charasteristic.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/participle_active_forms.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/participle_passive_forms.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/verb_impersonal_form.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/verb_gerundive.html

Виконайте тестові завдання. 

1. Усі слова – дієприкметники в рядку
А вишитий, контужений, в’ялий, зарослий
Б зрізаний, мертвий, м’який, закритий
В погоджений, бетонний, зм’якшений, гравітаційний
Г люблячий, вмитий, працьовитий, ніжний
Д оновлений, снуючий, опрацьований, пещений
2. Лише пасивні дієприкметники записано в рядку 
А колотий, замордований, осиротілий 
Б здійснений, танцюючий, перебитий 
В усвідомлений, закритий, випраний 
Г замусолений, опалий, розвинутий
3. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування словосполучення в рядку 
А співучий рід 
Б стоячі пасажири 
В лідируюча компанія 
Г головуючий на зборах 
4. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування словосполучення в рядку 
А подорожуючі спортсмени 
Б початкуючий журналіст 
В конкуруючі колективи 
Г плакуча верба
5. Неправильно побудовано речення.  
А Побачивши в магазині нову енциклопедію, я захотів її переглянути.
Б Ще не ходячи до школи, мама читала мені вірші Марійки Підгірянки.

В Слухаючи доповідь однокласниці, ми робили деякі нотатки.

Г Створюючи виставу, режисер суттєво осучаснив текст класичної п’єси.
6. Не можна замінити дієприслівниковий зворот підрядним обставинним у реченні
А Вийшовши з густого соснового лісу, ми побачили велике поле маків.
Б Євген Черниш сидів на траві оддалік, спершись підборіддям на руки.
В Квіти згортали пелюстки, відчуваючи наближення нічної прохолоди.
Г Почувши про приїзд театру мініатюр, учні зібралися в актовому залі.


КУЛЬТУРА СЛОВА

Питання для самоконтролю
1. Що таке дієприкметник?
2. Які граматичні категорії мають дієприкметники?
3. Що таке дієприкметниковий зворот? Як він виділяється на письмі?
4. Як відмінюються дієприкметники? Наведіть приклади.
5. Як утворюються активні й пасивні дієприкметники?
6. У чому полягає різниця між дієприкметниками та безособовими формами на – но, – то?
7. Що таке дієприслівник?
8. Яка різниця між дієприкметником та дієприслівником?
9. Яка різниця між дієприслівником та дієсловом?
10. Як пишеться не з дієприслівником?
11. Що таке дієприслівниковий зворот?
12. Як виділяються дієприслівники на письмі та мовленні?
13. Розкажіть про творення дієприслівників недоконаного і доконаного видів

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше