Тема. Тире між підметом і присудком у простому реченні.