Тема. Пунктограми у складносурядному реченні

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Між частинами складносурядного речення можуть бути кома, крапка з комою і тире. 

Напр.: Може людина помилятися в людині, але не можуть народи помилятися в народах (О. Довженко). Вечір був місячний, ясний, і зорі лагідно сіяли (Леся Українка). Дерево стояло ще голе, однак на віттях його вже починалося пташине життя. Чи у птиць є Вітчизна далека, чи тебе візьме ключ у політ? (В. Василашко). Чи то війнув снігами небосхил, чи то так сумно розкричалась галич (Г. Світлична). Не тільки жайворонки нас вітали, але й гречки в той само час рожевим гомоном співали (М. Рильський).

Перегляньте відео.  

ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Перепишіть складносурядні речення, поставте розділові знаки. З’ясуйте, чим пов’язані між собою структурні частини речення. 1. Війнув дихнув сипнув пшона і заскакали горобці (П. Тичина). 2. То бува дощ холодний січе а перестояти негоду немає де то бува вітер осінній проймає до кісток а обігрітися немає де (А. Шиян). 3. Любить людей мене навчила мати і рідну землю що б там не було (В. Симоненко). 4. По узліссі і на галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава (Леся Українка). 5. Все йде все минає і краю немає (І. Франко). 6. Скоро уся долина і гори блищать вогнями і разом з димом з землі здіймається вгору і пісня (М. Коцюбинський). 7. Глянув я на лівий бік від себе а там знову нова картина нова краса (І. Нечуй-Левицький). 

Завдання 2. Перепишіть речення, поставте, де потрібно, розділові знаки і поясніть їх. I. 1. Тільки зозулі перекликались та солов’ї у придорожніх кущах лящали, наче їм мало було ночі (В. Гжицький). 2. Золотий промінь сонця перелинув із сходу на захід і вершечки синіх хмар зайнялись червоним полум’ям (М. Коцюбинський). 3. Хитаються й повзуть холодні тіні ночі і зорі дивляться на місто без огнів (В. Сосюра). 4. Сивизна лягла на скроні а в очах – жива блакить (П. Воронько). 5. Не шелесне ліс. Лиш зрідка трісне дерево або десь у дзвінких верхах простукотить дятел, лісовий телеграфіст, мовби передаючи кудись у безконечні хащі звістку про подорожніх (О. Гончар). 6. Було затишно і пахло вогкістю (А. Головко). 7. І стеляться обрії милі і вечір в ясній далині і карії очі і рученьки білі ночами насняться мені (А. Малишко). 8. День спадає і таємничий вечір рожевою млою тихо спускається з неба (Олександр Олесь). 
II. 1. І знову спекотне марево і золота утома степів (М. Стельмах). 2. Крига скресла, затріщала і буйна вода затопила все (В. Кучер). 3. Світало і хмарилось. Вітер летів виднокругом (Л. Первомайський). 4. Не чутно нічого, не видно нікого, тільки Дніпро шумить та дерева шелестять (Марко Вовчок). 5. Вітер стих і чистий свіжий сніг сріблом сяяв блакитним наметом неба (М. Коцюбинський). 6. Який чудовий кругозір і даль яка барвиста! Ще рік тому тут був пустир а зараз квітне місто (М. Шеремет). 7. Заплющу очі і з глибини пам’яті золотими човнами пропливають серед безмежного степу незабутні дні мого дитинства (Б. Мозолевський). 8. Зашипів затужавілий пісок під човнами і два човни, як два селезні, тихо полинули по воді (І. Нечуй-Левицький). 

Завдання 3. Виконайте інтерактивну вправу. Розділові знаки у складносурядному реченні.


Завдання 4. Складіть і запишіть речення за поданими схемами, об’єднавши їх темою «Мої стосунки з батьками».

1. [ ], і [ ]. 
2. [ ], проте [ ]. 
3. Не тільки [ ], а й [ ].
4. І [ ], і [ ], і [ ].
5. [ ], але [ ].
 6. Або [ ], або [ ].

Завдання 5. Поставте розділові знаки у складносурядних реченнях. Запишіть їх у такій послідовності: а) кома ставиться у складносурядному реченні; б) кома не ставиться; в) тире у складносурядному реченні.
1. Хвилина ще і схід розпише в сліпучі барви небосхил (Г. Масленко). 2. Над обрієм Києва сходить зоря у зеніт і вічний Славута тече у грядущі століття (П. Перебийніс). 3. Обережно проминаємо густі зарослі і очам відкривається рівний та широкий лан (Ю. Збанацький). 4. Зліва при мокрій долинці кінчались жита і починалась лука (М. Коцюбинський). 5. Думав доля зустрінеться — спіткалося горе (Т. Шевченко). 6. А літо йде полями і гаями і вітер віє і цвіте блакить (А. Малишко). 7. І потім сміючись вдарила палицею по гілці струснула цілу шапку снігу і сонячна холодна курява окутала нас (О. Гончар). 8. А вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій (В. Сосюра).

Ключ: підкресліть першу букву кожного речення і допишіть речення: «Не встиг у жовтні роздивитися, як сонце зійшло, а воно вже...»

Завдання 6. Вставте та поясніть вживання коми або тире у складносурядних реченнях. Пригадайте правила. 1. Справді був Чубенко і нема Чубенка (Ю. Яновський). 2. Хвилина ще і схід розпише в сліпучі барви небосхил (М. Масло). 3. І будень без нього не будень і свято без нього не свято (В. Земляк). 4. На галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски (Леся Українка). 5. Хай вітер знамена колише й співають в садах солов’ї! (В. Сосюра). 6. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко). 7. Мене ви дійсно не знаєте та це вже й не так важливо (Іван Ле). 8. Самій не трудно збитися з путі та трудно з неї збитись у гурті (Леся Українка). 9. Край неба червоніла сонячна заграва та щоправда вітерець ледве чутно дихав (Гр. Тютюнник). 

Завдання 7. До поданих простих речень додайте спочатку одну, а потім дві сурядні частини. Запишіть складені речення, накресліть схеми, усно поясніть уживання розділових знаків.
Зразок. У гущавині лісу туркотіла горлиця. — У гущавині лісу туркотіла горлиця і воркували голуби. [ ] і [ ].
У гущавині лісу туркотіла горлиця, і воркували голуби, і кувала зозуля. [ ], і [ ], і [ ].

1. На галявині жовтіли квіти мати-й-мачухи. 2. Попереду виблискувало блакитне дзеркало ставка. 3. На початку травня зацвіли каштани. 4. У ботанічному саду незабаром розквітне бузок. 5. У присмерку в міських парках і скверах чути тьохкання соловейка. 6. Усе радіє весні.

Завдання 8. Поставте розділові знаки. Визначте, до якого розряду належить сполучник ТА (єднальний чи протиставний?). Замініть його синонімічним сполучником сурядності. Як змінюється інтонація речення зі зміною сполучника? 1. Посіяли гайдамаки в Україні жит та не вони його жали. 2 А мати хоче научати та соловейко не дає (З тв. Т. Шевченка). 3. Чарівне море та наймиліша серцю таки земля (Р. Іваничук). 4. Брехнею кажуть люди світ пройдеш та назад не вернешся (Г. Квітка-Основ’яненко). 5. Шануймося друзі на довгім віку та щедрими будьмо ми завше в коханні (М. Ткач).

Завдання 9. Вставте та поясніть розділові знаки (кома, тире). 1. На його клумбах першими з’явилися нарциси і останніми зникали айстри (В. Собко). 2. Закукурікає півень у селі і чути його на Полтавщині й на Харківщині (І. Цюпа). 3. Довкола будиночків цвів бузок і на білі стіни падала прозора тінь від листя (П. Панч). 4. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! (М. Рильський). 5. Прийде час і вільні й рівні встануть люди і здійсняться мрії всі ураз (Олександр Олесь). 6. Чого світання так ясніє в полі і ген сріблиться пісенька дзвінка?(М. Стельмах). 7. Як добре у житті закоханим і як тривожно в світі їм! (А. Кацнельсон). 8. Глянув і серце його завмерло (В. Малик). 9. І от весна і все в цвіту (В. Сосюра). 

 10. Виконайте тестові завдання. 

1. НЕ ТРЕБА ставити кому між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) 
А Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять. 
Б Я іду до гаю і в блакить безкраю серце моє лине й птицею співає. 
В Бліді на небі гасли зорі і вітер плутався в мережах верховіть. 
Г І от у синій глибині небес затріпотіли зорі й виплив місяць. 
2. НЕ ТРЕБА ставити кому між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) 
А Тут берези з вітрами шуміли в зелених гаях і над ставом схилялась гіллям молода яворина. 
Б Земля тремтить у млості і ронить пелюстки і невідомі гості злітаються в садки. 
В Край неба на заході почорнів і незабаром посунуло важке громаддя хмар. 
Г На добрий врожай не було надії і серце хліборобів проймала тривога. 
3. НЕ ТРЕБА ставити кому між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) 
А Рясніє дощ і падає лункіше м’яких краплин розмірене биття. 
Б Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. 
В Пливе над світом осінь як медуза і мокре листя падає на брук. 
Г Де-не-де сивіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець. 
4. НЕ ТРЕБА ставити кому між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) 
А Людське в людині це найвища цінність і дар цей треба всім нам берегти. 
Б По узліссі й на галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава. 
В Затріщало бризнуло росою гілля і ним бійці почали маскувати машини. 
Г Не сплять лише цвіркуни та фонтани й кліпа очима зоряне небо. 
5. НЕ ТРЕБА ставити кому між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) 
А Тебе нема і дні як ночі і сад хитається в журбі. 
Б Дніпро неспокійно шумить і реве і хвиля берег миє. 
В Хай вітер знамена колише й співають в садах солов’ї!
Г І жмуриться вікнами наша хатина і шепче задумливий сад.


КУЛЬТУРА СЛОВА 
Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

Питання для самоконтролю 

1. Які типи сполучників сурядності розрізняють? 
2. Як вживається кома перед такими сполучниками? 
3. Коли не ставиться кома перед єднальними сполучниками? 
4. В яких випадках вживається крапка з комою? 
5. Чи можливе вживання тире в складносурядному реченні? У яких випадках?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше