Тема. Складні випадки відмінювання іменників. Відмінкові закінчення іменників. 
Правопис прізвищ та імен по батькові

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Відмінок — граматична категорія іменника, що вира­жає його синтаксичні зв’язки з іншими словами в ре­ченні. Відмінок іменника є морфологічною самостій­ною категорією.
 
ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки іменника? На які питання вони відповідають?

 Іменники мають сім відмінків: 
1) називний — хто? що? ; 
2) родовий — кого? чого? до кого? до чого? ; 
3) давальний — кому? чому? ; 
4) знахідний — кого? що? про кого? про що? ; 
5) орудний — ким? чим? ; 
6) місцевий — на (у) кому? на (у) чому? ; 
7) кличний — хто? що? 

Для розрізнення відмінків іменників, зокрема родового і знахідного, називного і знахідного, доцільно ставити два питання: Сухорляві, але міцненькі руки тримали на плечі великий (кого? що? ) кошик, повний малини. (Леся Українка.)

Відмінювання іменників — це їхня словозміна.

Є чотири типи відмінювання іменників за відмінками (I, II, III й IV відміни).

Закінчення іменників 1 відміни

                                                                       Закінчення іменників 2 відміни

                                                               Закінчення іменників 3 та 4  відмін

Запам’ятайте! Іменники Кубок, Суперкубок зі значенням «приз» у фор­мі родового відмінка однини потрібно вживати із закінченням -а: фут­болісти України не вибороли Кубка (Суперкубка), а зі значенням «зма­гання, ігри» — із закінченням -у: чвертьфінальні матчі Кубку України зібрали неймовірно потужну глядацьку аудиторію.

Запам’ятайте! Є іменники, де закінчення -а (-я), -у (-ю) родового відмін­ка розрізняє значення або передає відтінки значень.

Акта (докумен­та) - акту (процес).
Апарата (при­лад) - апарату (уста­нова).
Блока (частина споруди) - блоку (об’єднан­ня держав).
Буряка (оди­ничне) - буряку (збірне)
Дзвона (інстру­мент) - дзвону (звук).
Інструмента (одиничне) - інструменту (збірне).
Листопада (місяць) - листопаду (опа­дання листу).
Папера (доку­мент) - паперу (мате­ріал).
Потяга (поїзд) - потягу (почуття).
Терміна (слово) - терміну (строк).

Правопис прізвищ та імен по батькові                                                                       І  ТАКЕ БУВАЄ
Керівник групи звернулася до Іринки:
 - Поклич, будь ласка, Петренко. Іринка задумалася, кого ж саме покликати.
Адже в групі є і Петренко Жанна, і Петренко Сергій.

Поміркуйте, кого має покликати Іринка - Сергія чи Жанну ?


Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І та II відміни, відмінюємо переважно за зразками відмінювання відповідних іменників цих відмін:

Ма́йборода — Ма́йбороди, Ма́йбороді, Ма́йбороду і т. д.;
Гми́ря — Гми́рі, Гми́рю, Гми́рі, Гми́рею і т. д.;
Гнатю́к — Гнатюка́, Гнатюко́ві (Гнатю́ку) і т. д.;
За́єць — За́йця, За́йцеві (За́йцю) і т. д.;
Іваньо́ — Іваня́, Іване́ві (Іваню́) і т. д.;
Кривоні́с — Кривоно́са, Кривоно́сові (Кривоно́су) і т. д.;
Ле́бідь — Ле́бедя, Ле́бедеві (Ле́бедю) і т. д.;
Панібудьла́ска — Панібудьла́ски, Панібудьла́сці і т. д.;

Жіночі прізвища на -о, -й і на приголосний не   відмінюються:
   
         чоловіче                                            жіноче

 Н. Олег Покотило                          Тетяна Покотило
  Р.  Олега Покотила                       Тетяни Покотило
 Д.  Олегу/ові  Покотилу/ові       Тетяні Покотило
  З.  Олега Покотила                      Тетяну Покотило
  О. Олегом Покотилом                 Тетяною Покотило
  М. Олегу/ові Покотилу/ові       Тетяні Покотило
  К. Олеже Покотило                      Тетяно Покотило

                                                       Зразки відмінювання географічних назв

Н.

Суми

Канів

Одеса

Біла Церква

Івано-Франківськ

Р.

Сум

Канева

Одеси

Білої Церкви

Івано-Франківська

Д.

Сумам

Каневу

Одесі

Білій Церкві

Івано-Франківську

Зн.

Суми

Канів

Одесу

Білу Церкву

Івано-Франківськ

Ор.

Сумами

Каневом

Одесою

Білою Церквою

Івано-Франківськом

М.

(у) Сумах

(у) Каневі

(в) Одесі

(у) Білій Церкві

(в) Івано-Франківську

Кл.

Суми

Каневе

Одесо

Біла Церкво

Івано-ФранківськеПерегляньте відео.

                                      ЗАВДАННЯ

1. Випишіть у дві колонки словосполучення, вставляючи букви: 1) о, а, у; 2) е, я, ю. 
Під ясними зор..ми, свіжими вітр..ми, знайомий з бетоняр..ми, пам’ятай про товариш.., мчав кул..ю, бережи як зіниц.. ока, останньому косар..ві, струснув кучер..ми, оснащений радіоапаратур..ю, сьогодні перед вечер..ю, стер ірж.., свіжою їж..ю, працюватиму столяр..м, був з командир..м, здійняв буч.., зустріч із школяр..ми, стоїть над душ..ю, праця шахтар.., вчуся на муляр.., буду бджоляр..м, зеленими кущ..ми, їдуть бездоріжж..м, пішов з косар..ми, осінньою пор..ю, отаборилися на глинищ..х, відповів столяр..ві. 
Ключ. У першому слові кожного словосполучення підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте вислів П. Тичини.  

Завдання 2. Пригадайте, у яких випадках приголосні подовжуються. Запишіть подані іменники у формі орудного відмінка однини.
Рось, діагональ, велич, сухість, хліб-сіль, глазур, Керч, подорож, користь, віддаль, паморозь, медаль, любов, спадковість, вуаль, мудрість.

Завдання 3. Іменники, визначивши їхню відміну і групу, поставте в орудному відмінку однини (ки м? чи м? ) і запишіть у дві колонки: 1) з буквою о в закінченні; 2) з буквою е або є в закінченні. 

1. Алмаз, сюрприз, паранджа, янтар, серце, Ася, яблунька, депеша, яблуня, директор, ядро, межа, звіробій, вітер, вдача, пісняр, пластир, комар, плащ, вівчар. 2. Якір, квартира, осокір, кресляр, ветеринар, столяр, пустир, панцир, екземпляр, стайня, силач, сторож, льотчиця, вимпел, ювіляр, кочегар, книжка, остача, тягар, хабар. 
Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте: 1) вислів І. Карпенка-Карого; 2) вислів, приписуваний Галілео Галілею.

Завдання 4. Іменники поставте в родовому відмінку однини (кого? чого?) і запишіть у дві колонки: 1) із закінченням -а (-я); 2) із закінченням -у (-ю). 
1. Мармур, ураган, Дунай, Ужгород, квітень, рис, Омельченко, Інгул [ріка], старт, туризм, Гайдай [прізвище], Острог [місто], ювілей, синус, електрон, Буг, Арарат [гора], Ромодан [місто], гіпс, Алжир [держава], циферблат, ерг [міра роботи], Тибет [нагір’я], Ельтон [озеро].  
2. Сніг, Нью-Йорк, Ерзурум [місто], Ліван [країна], обмін, Вашингтон [місто], Іртиш [ріка], вир, Амур [ріка), Вашингтон [штат], Дністер, Донець, інстинкт, Дніпрогес, Дагестан, інвентар, листопад [місяць], ідеалізм, листопад [опадання листя], явір, йорж, алюміній, міліметр, ом. 
Ключ. З перших букв виписаних слів прочитаєте: 1) початок вислову А. Малишка, який закінчується словами «...тому глибини всякі перейти»; 2) вислів М. Коцюбинського.

Завдання 5. Розгляньте ілюстрації (камінь, бал). Запишіть номер ілюстрації й відповідний іменнику формі родового відмінка однини.

Завдання 6. Розподіліть абревіатури на відмінювані й невідмінювані; своє виконання підтвердіть уведенням трьох-чотирьох абревіатур кожної групи в контекст.
Облпрофрада, міськвиконком, медперсонал, НАН України, ЖЕК, МА- ГАТЕ, СТО, ДОК-3, ФРН, АС, спортлото, зоопарк, педфак, СНІД, Центрви-борчком, ОБСЄ, СОТ, МОЗ, ВООЗ.        
  
Завдання 7. Від поданих імен утворіть і запишіть чоловічі й жіночі імена по батькові.

Авксентій, Альберт, Анісій, Борислав, Валентин, Валерій, Гаврило, Георгій, Геннадій, Дмитро, Єгор, Захарій, Ілля, Кузьма, Лука, Лаврін, Лев, Мирон, Мусій, Павло, Родіон, Сава, Терентій.

Завдання 8Утворіть звертання за допомогою сполук слів за зразком.
Зразок: пан полковник — Слухаю, пане полковнику!
Брат Сергій, пан професор, пані Світлана, доцент Юрченко, надзвичайний посол, Григо­рій Ілліч, подруга Галя, товариш лейтенант, друг Денис, колега Семененко, пан Президент.

 Завдання 9. Виправіть помилки
                 1. Як життя, юнак?
                2. Пан архітектор, у мене є пропозиція.
                3. Шановний студент, здайте реферат.
                4. Пан водій, зупиніть автомобіль.
                5. Друг, пригости мене кавою.
                6. Андріє, ходімо до технікуму.
                7. Костянтин, допоможи товаришу.
                8. Ми не забудемо Ваші заняття, шановний викладач!
                9. Я люблю тебе, моя країна.
               10. Володимир Володимирович, прошу Вас узгодити договір на нараді.


Попрацюйте в тренажері з правопису української мови

Виконайте тестові завдання

1. Букву е треба писати на місці пропуску в обох словах рядка
А вітрищ..м, кварц..м
Б олен..м, прізвищ..м
В танц..м, озимин..ю
Г вілл..ю, корен..м
2. Букву о треба писати на місці пропуску в словосполученні
А смачною каш..ю
Б пахучою вишн..ю
В смачним лосос..м
Г зустріч із ювіляр..м
3. Подвоєні букви треба писати у формі Ор. в. всіх іменників рядка
А піч, нежить, зустріч
Б молодь, сіль, ваніль
В шампунь, ніч, подорож
Г гордість, грань, гуаш
4. Закінчення -а у формі Р. в. однини мають обидва іменники в рядку
А Житомир, квадрат
Б числівник, пісок
В крик, кілограм
Г дуб, вальс
5. Закінчення -у у формі Р. в. однини мають обидва іменники в рядку
А фристайл, Юпітер
Б карниз, магазин
В майдан, барвінок
Г реалізм, білборд
6. Помилку допущено в словосполученні
А частина басейну Дністра
Б чинна норма закону
В запобігання конфлікту інтересів
Г призери чемпіоната з волейболу
7. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини має іменник
А Еквадор
Б Парагвай
В Мельбурн
Г Бангладеш.
8. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка
А кілометр, град
Б відсоток, Кавказ
В кілограм, шлунок
Г долар, університет
9. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка
А водогін, буревій
Б гурт, тролейбус
В ліс, Мелітополь
Г оркестр, гопак
10. Закінчення -у у формі кличного відмінка має іменник
А Дмитро 
В вовк
Б Петро 
Г син
11. Закінчення -є у формі кличного відмінка має іменник
А Вікторія 
В жриця
Б Олексій 
Г земля
12. Закінчення -ю у формі кличного відмінка має іменник
А магнолія 
В Сергій
Б каменяр 
Г Лідія
13. Закінчення -о у формі кличного відмінка має іменник
А народ 
В Микита
Б Дніпро
 Г Альберт
14. Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено у варіанті
А Олю, коню, Олексію 
В голубе, ведмеде, Юрію
Б матусю, лосю, Агнесо 
Г школяре, Павле, містере
15. Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено у варіанті
А земле, Галю, Іване 
В хлопче, Валю, честе
Б тесляре, Надю, Яно 
Г Львове, татку, Настю
16. Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено в рядку
А знавцю, шевцю, книго
Б тесляре, стороже, Агніє
В Назаре, Назарчику, дубе
Г Віолетто, любове, Генріху
17. Помилку допущено в написанні імені по батькові
А Антонович
Б Олексійович
В Григорійович
Г Володимирович
18. Помилку допущено в написанні імені по батькові
А Ілліч
Б Савович
В Ігоревич
Г Олегович
19. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку
А Хомич, Хомівна
Б Львович, Львівна
В Кузьмич, Кузьмівна
Г Орестович, Орестіївна
20. Помилку допущено в рядку
А Шановний Ростиславе Григоровичу!
Б Вельмишановний Яне Борисовичу!
В Дорога Єлизавето Володимирівно!
Г Фещенко Жанно Ярославівна!

КУЛЬТУРА СЛОВА
Перегляньте експрес-урок «Тільки не дивіться в нижню частину екрану» і скажіть, чому автор саме так назвав урок.

                                                                            Питання для самоконтролю

1. Які закінчення мають іменники 1 відміни?
2. Назвіть закінчення іменників 2 відміни.
3. Які іменники належать до III відміни? Наведіть приклади.
4. Назвіть особливості відмінювання іменників III відміни. Відповідь проілюструйте прикладами.
5. Які іменники належать до IV відміни?
6. Назвіть особливості відмінювання іменників IV відміни.
7. Які іменники чоловічого роду мають закінчення -а (-я)? Наведіть приклади.
8. Які іменники чоловічого роду мають закінчення -у (-/о)? Наведіть приклади.
9. Назвіть особливості відмінювання іменників IV відміни.
10. Як творяться чоловічі иа жіночі імена по батькові.

11. Назвіть особливості кличного відмінка.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше