Етика ділового спілкування
  

Тестове опитування за темами:

Тема 2.1 Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання
Тема 2.2. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет
Тема 2.3. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.