Тема. Безсполучникове складне речення. 
Пунктограми в складному безсполучниковому реченні. 
Пунктограми в складному реченні з різними типами зв'язку

                                                                                МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Безсполучникове речення – це речення, частини якого пов’язуються без сполучників і сполучних слів. Засобом зв’язку між частинами безсполучникового складного речення виступає інтонація: 

                                                                 Учи азбуку – прийде хліб у руку (Нар. тв.). 

Між частинами безсполучникових речень ставляться такі розділові знаки: 
кома, крапка з комою, тире і двокрапка. 

Тире ставиться між двома відносно нерівноправними частинами безсполучникового складного речення, якщо:

Пунктограми в складному реченні з різними типами зв'язку

Перегляньте відео. 


Пунктограми в складному реченні. Узагальнення. 

                                             ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

Завдання 1. Прочитайте речення, визначте спосіб зв’язку між структурними частинами (сполучниковий чи безсполучниковий). У сполучникових складних реченнях з’ясуйте тип речення (складносурядне чи складнопідрядне), доведіть свій висновок. 1. Я не люблю тебе, о ні, люблю я власну мрію, що там у серденьку на дні відмалечку лелію. 2. Все, що дало мені життя, в красу перетопляв я, і всю красу, весь жар чуття на неї перелляв я. 3. Якби знав я чари, що спиняють хмари, що два серця можуть ізвести до пари, що ламають пута, де душа закута, що в поживу ними зміниться отрута, то тебе би, мила, обдала їх сила, всі би в твоїм серці іскри погасила, всі думки й бажання за одним ударом, лиш одна любов би вибухла пожаром. 4. Коли струна порветься, то від неї музики не жди, чом же пісня та ллється під вагою турбот і біди? 5. Добру науку приймай, хоч її і від простого чуєш, злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив. 6. Та боюсь за тебе дуже, бо любов – то мстивий бог: як одно її зневажить, любить мститься на обох. 7. А хто теє вірне слово добре в тямці має, той про себе й про всю рідну Україну дбає, бо те слово, як пшениця, що ділами зійде, а з тих діл нам і Вкраїні краща доля прийде (За І. Франком).

Завдання 2. Перебудуйте безсполучникові речення у сполучникові (складнопідрядні, складносурядні).  1. Мене пробували гнути – не давалася. 2. Я не пам’ятаю свого родинного дому – у два роки мене забрала до себе тітка. 3. Йому розповіли все з подробицями – знали його недовірливий характер. 4. Пора вже додому – небо віщує грозу. 5. Пишно розквітли сади, зазеленіли левади, щедро напоєні цього року сніговою водою, дорога до села просохла, подорожні мали й на чім око спинити, і ніг не набити. 6. Добре тобі все там пояснять, від усього злого застережуть. 7. Не плюй у криницю – доведеться води напитися. 8. Мама тобі розповідала, варто лише все те добре пригадати. 9. Скільки не говори – нічого ти від нього не доможешся (З підруч. Н. Бабич).

Завдання 3.  Інтерактивна вправа.


Завдання 4. Наведені речення перероблено із безсполучникових. Відновіть первісну форму цих прислів’їв, відкинувши сполучники. Між частинами складних безсполучникових речень поставте потрібні розділові знаки. 1. Коли здобудеш освіту, то побачиш більше світу. 2. Мир у світі таки буде, бо його хочуть усі люди. 3. Дерево міцне корінням, а людина трудовим горінням. 4. Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі. 5. Коли достигне яблучко, то само відпаде. 6. Більше діла, а менше слів. 7. Слово не горобець, бо коли вилетить, то не зловиш. 8. Брехня мов куля зі снігу, бо що далі котиться, то більше стає (Нар. тв.). 

Завдання 5. Розставте необхідні розділові знаки в безсполучникових реченнях. 1. Навкруги тишина тільки в незаглядних лісах шуміло мов придушені морські хвилі… 2. Доказом того нехай вам буде те коли б вам прийшло на думку йти деінде за «товаришку» я би просто не пустив вас. 3. Так я роблю вас уважною не робіть собі ніколи з того багато коли вам і відошлють назад рукопис. 4. Супроти іронії боролася я ще з дитинства нічого мене не боліло так не вражало так сильно як вона. 5. Заразом відчувала я мені відступала вся кров із лиця. 6. Мені не раз здається ти покинеш все всі твої вироблені засади, всю твою улюблену працю. 7. Але я не останусь старою панною буду собі так незамужня женщина а це щось зовсім інше. 8. Вона оглянулася полохливо чи се та сама сторона котру вона так добре знала? (З тв. О. Кобилянської). 

Завдання 6.  Інтерактивна вправа.


Завдання 7. Прочитайте речення, з’ясуйте, зі скількох частин вони складаються. Перепишіть, поставивши необхідні розділові знаки. І. 1. Він шукав. Придивлявся до облич що миготіли перед очима ходив довго з вулиці на вулицю і дріж проходила йому по тілу коли візники гукали на нього або дзвоник трамваю несподівано гримів йому коло вуха (В. Підмогильний). 2. І хоч тепер уже лягла утома і борозни прорізали чоло я все ж радий що кожну кому в своїх піснях я напоїв теплом (Д. Фальківський). 3. Щоразу коли погляд ваш зупиняється на пам’ятникові Лесі Українки в Києві чи коли ви зупинитесь в алеї придніпровського парку неминуче мабуть подумається вам є в цих прекрасних образах щось і від неї самої від авторки від натхненної жінки-митця Галини Кальченко (О. Гончар). ІІ. 1. Шаптала спинився на березі та почав стежити як борються на небі яскраві фарби гарячого сонця з прийдешньою пітьмою як сірішає Дніпро і гудки пароплавів зовсім низько стеляться над водою (В. Підмогильний). 2. Всім відомо куди він звик ходити і де він лиха набирався (Л. Глібов). 3. Коли все затихло і згасла церква темним дозорцем лишилась на порозі степу Шаптала відчув свою самотність і свідомість її залила йому душу теплом (В. Підмогильний). 4. Я люблю коли в листя зелене дерева одягає весна і під вітром хитаються клени і співає в квітках далина (В. Сосюра).

Завдання 8. Пригадайте правила написання імен по батькові. Утворивши від поданих слів жіночі імена по батькові, запишіть їх у дві колонки: 1) із суфіксом -івн(а); 2) із суфіксом -ївн(а).


9. Виконайте тестові завдання. 

1. Після речення Листя різко почало розлітатися… треба поставити двокрапку, якщо серед варіантів його продовження вибрати 
А …підніматися вгору, кружляти. 
Б …сонце заховалося за хмарами. 
В …зненацька подув сильний вітер. 
Г …люди поховалися у своїх домівках. 
2.Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) 
А Гасло полум’я на заході дотлівали червоні хмарки. 
Б Сміле слово то наші гармати світлі вчинки то наші мечі. 
В Життя то стерняста нива не пройдеш ноги не вколовши. 
Г Гули степи дзвенів у небі жайвір воли поволі одміряли дні. 
3. Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) 
А Вечорами вже не співали під вербами дівчата не витинали гопака гармоністи. 
Б Не тополю високую вітер нагинає дівчинонька одинока долю зневажає. 
В На зеленій траві білі чайки сидять білі свічі горять на тарелях латать. 
Г Мені відкрилась істина печальна життя зникає як ріка Почайна. 
4. Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) 
А Ніч прозора безшумна тепла ніби оксамитом огортає людину м’яке степове повітря.
Б Мріють крилами з туману лебеді рожеві сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. 
В Сіла птаха білокрила на тополю сіло сонце понад вечір за поля. 
Г Така судьба усіх співців чудових їх тернами увінчує життя. 
5. Тире на позначення висновку вжито в рядку 
А Гаї шумлять — я слухаю. 
Б Сонце зійшло — усе засяяло. 
В Зима без снігу — літо без хліба. 
Г Дивлюсь у воду — місяць у воді сміється. 
6. Тире на позначення протиставлення вжито в реченні 
А Забудеш товариша, зоставиш у біді — даремно ти на світ рождався. 
Б Людям не те що позакладало вуха — людям позакладало душі. 
В Час твій прийде з долею битися — сон пропаде. 
Г Пізнаєш істину — увійде тоді у кров твою сонце.

Питання для самоконтролю 

1. Які речення називаються складними? 
2. На основі чого складні речення поділяються на складносурядні і складнопідрядні? 
3. Які речення називаються складносурядними? 
4. Якими сполучниками поєднуються між собою частини складносурядних речень? Наведіть приклади. 
5. Які речення називаються складнопідрядними? Наведіть приклади. 
6. Які є різновиди складнопідрядних речень? Наведіть приклади. 
7. Які підрядні речення називаються означальними? Наведіть приклади. 
8.Які підрядні речення називаються обставинними? Назвіть види таких речень. Наведіть приклади. 
9. Дайте характеристику кожного виду підрядних обставинних речень. 
10. Які типи підрядних речень з кількома підрядними виділяють? Наведіть приклади. 
11. Які речення називаються безсполучниковими? 
12. Які види безсполучникових речень виділяють? Наведіть 
13. Коли в безсполучниковому реченні ставимо кому або крапку з комою? 
14. Коли необхідно між частинами безсполучникового речення вживати двокрапку? 
15. У яких випадках вживаємо тире? 
16. Що називають складними синтаксичними конструкціями? 
17.. Від чого залежить вживання розділових знаків у складних синтаксичних конструкціях? 
18. Як розставляються розділові знаки при збігу двох сполучників? 
19. Коли не ставиться кома у складних синтаксичних конструкціях? 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше