Тема.                             Правопис слів з чергуванням голосних і приголосних звуків

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Чергування — це закономірна зміна звуків у складі тієї самої морфеми.

Запам’ятайте!
1. У деяких випадках чергування [о], [е] з [і] не відбувається:
• у звукосполученнях [оро], [оло], [ере], [еле]: мороз, берег, шелест;
• у звукосполученнях [ор], [ов], [ер]: горб, вовк, жертва;
• у словах, у яких [о], [е] чергуються з нулем звука: палець (пальця), ставок (ставка);
• у словотвірних наголошених частинах слова воз, вод, нос, роб, ход: водовоз, медоносний, хлібороб;
• у префіксі воз- та суфіксі -тель: возвеличити, мислитель;
• у суфіксах -еньк-, -есеньк-, -оньк-, -ечк-: маленький, голубонька, річечка;
у родовому відмінку множини іменників жіночого роду першої від­міни: підлог, будов, стель (але борід, доріг);
в особових формах дієслів дійсного та наказового способів: пишеш, читаєш, виходь;
у словах іншомовного походження: чек, пілот, організатор.Перегляньте відео.

Треба запам'ятати                        

                     ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Завдання 1. У поданих прислів’ях і загадках до вирізнених слів доберіть  та запишіть такі споріднені, щоб у них відбувалися найдавніші чергування голосних звуків.
1. Тиха вода береги ломить. 2. Осінь підганяє, зима не жде. 3. Не кажи гоп, поки не перескочиш. 4. Хто два зайці гонить, той жодного не зловить. 5. Колос повний до землі гнеться, а пустий угору дереться. 6. Дівка заплетена, а хата не метена. 7. Кинь ячмінь в болото – убере  тебе в золото. 8. Гей, звідкіль ти прилетіла, ластівочко мила? 9. Хто знання має, той і мур зламає. 10. Зробив справу – віднеси, п'ять нових захопи. 11. Хто батьківщину любить, того і батьківщина береже.

Завдання 2. Згрупуйте й запишіть спочатку слова з чергуванням голосних, а потім - із чергуванням приголосних звуків.
Сидіти, в’язати, перемогти, крутити, пекти, любити, дорога, мести, Львів, вухо, сиджу, придорожній, в’яжу, навушник, люблю, замітаю, Львова, стерегти, стелити, кручу, печу, застилати, стригти, дошка, стережемо, дощечка, стрижу, бережемо, перемагати.

                                                                                Юрій-Франц Кульчицький 

першим взяв трофей 500 мішків таємничих зерен, якими, як вважали австрійські солдати, турки годували верблюдів. Так на території Австро-Угорщини з’явився запашний напій, через метрополію міцно прикипів і до місцевих традицій, і тепер запах кави стійко асоціюється у туристів з духом Львова. 

Завдання 3. Випишіть підряд лише ті слова, де звук [і] виник на місці [о] або [е]. 
Київ, усміх, навздогін, пішки, щілина, леміш, безліч, півдоби, втіха, віддих, світ, вівчар, діло, діжду, вівсяник, діжка, ліки, зустріч, макітра, відчайдух.

Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте:   закінчення вислову М. Стельмаха: “Ключі від щастя..."
Завдання 5. Утворіть від поданих іменників форму кличного відмінка, назвіть звуки, що чергуються.
Друг, луг, Олег, Бог, козак, чумак, чоловік, рибак, бурлак, байрак, пас­тух, Явтух, дяк.

Завдання  6.  Від поданих слів утворіть такі форми й доберіть такі спільнокореневі слова, у яких відбуватиметься чергування приголосних звуків. Запишіть ці слова.
Подруга, ходити, блиск, сказати, писати, ловити, пастух, розграфити, козак, луг, муха, мостити, спустити, городити, громити, їздити, летіти, любити.

Завдання 7. Доберіть до поданих слів однокореневі чи утворіть такі форми, у яких відбувається чергування приголосних г – з – ж, к – ц – ч, х – ш – с.
Допомога, колега, луг, увага, крига, діалог, рік, техніка, фонетика, молоко, черепаха, муха, лантух, дах, фартух, страх, класика, плуг, берег, мряка, льох, вухо, стріха, свекруха, тітка, лірика, смуга, райдуга, каталог, лопух, успіх, мука, тривога, голка, діжка, горіх, пух, бік, психіка.

Завдання 8. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий) і запишіть їх у три колонки: 1). ті, у яких внаслідок злиття двох приголосних утворилися звукосполучення -зький, -цький, -ський; 2) ті, у яких перед -ський пишеться м’який знак; 3) ті, у яких м’якість приголосного перед -ський м’яким знаком не позначається. 

 Сиваш, Лохвиця, Ірпінь, Ворзель, Поділля, Острог, Волноваха, Лопань, Оскіл, Одеса, Юкатан, Устилуг, Бершадь, Вишнопіль, Ангола, Оболонь, Несвіж, Арциз, Забайкалля, Ізмаїл, В’ятка, Ільмень, Случ. 

Ключ. З перших букв прочитаєте вислів П. Тичини.

9. Інтерактивне завдання. Творення слів з додаванням суфіксів -ськ, -зьк, -цьк

10. Інтерактивне завдання.

Завдання 11. На місці крапок вставте і-й, у-в та поясніть їх вживання.

1. Павло пішов по алеї, … йому здавалось, ніби гілля … гущавині пригнічує його зверху до землі (Н.-Л.). 2. … прибалтійських народів існує легенда, пов’язана, з нещасливим коханням дівчини, яку забрало море (І. Ц.). 3. Як … минулого літа Інна з Мудриком подовгу мовчали – кожен про своє (Є. Гуц.). 4. Бачиш … ти, немов той ясень розмовляєш (Л. Укр.). 5. Він причепив до свого бриля червоний з вологістю кетяг калини, заглянув до нашої школи, завзято вдарив … дзвін та … пішов поміж садами … степи крутити крила вітрякам (М. Ст.) . 6. Чуєш … собі поклик поезії, але хто навчить тебе її чародійницьких тайн? (О. Г.). 7. Сонце … степу так сліпучо світить, ніби ти опинився …же на іншій, ближчій до сонця планеті (О. Г.). 8. ... хату батько …війшов нерішуче, немовби жалів, що зайшов (Ю. Мушк.). 9. Трава ... покосах в’яне ... просихає, ... пахощі, як життєдайний струм, ... груди ллються (М. Рил.). 10. Батько …чительки був маленький …рядничок … ніяк не міг …лізти з головою … своє …рядництво (М. Гр.).

Завдання 12.  Попрацюйте в "Тренажері з правопису української мови". Виконайте завдання та інтерактивні тести онлайн. Вдосконалюйте правописні навички.

КУЛЬТУРА СЛОВА
А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.
Помо́вчати, при́чіп, про́діл, поня́ття, поблизу́.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Чим зумовлене явище чергування звуків? 
2. У яких значущих частинах слова воно можливе? Наведіть приклади.
3. Яка умова чергування звуків [о], [е] з [і]? Наведіть приклади.
4. Назвіть найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків.
5. Як змінюються приголосні при додаванні суфіксів -ськ, -зьк, -цьк
6. Назвіть засоби досягнення милозвучності української мови?
7.  Коли відбувається чергування [у] з [в], [і] з [й] і чим воно зумовлене?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше