Складне речення. Складносурядне. Розділові знаки у складносурядному реченні.