Тема. Правопис часток НЕ і НІ з різними частинами мови

   
                                                           Прочитайте речення й виконайте завдання.
Більшості професійних боксерів світу не здужати Олександра Усика й Василя Ломаченка.
Майк Тайсон відмовився від бою, бо незду­жав через травму коліна.
А. Розкрийте лексичне значення виділених слів.
Б. Чому ці слова з не написано по-різному?

МЕТОДИЧНІ   ВКАЗІВКИ

Не з дієприкметниками пишеться разом, якщо дієприкметник не має при собі залежних слів і виступає в реченні означенням: Незасіяні поля чекають на хліборобів.
Не з дієприкметниками пишеться окремо в таких випадках:
• дієприкметник має при собі залежні слова: Не засіяна вчасно нива не дасть доброго врожаю;
• дієприкметник виступає присудком: Нива не засіяна;
• є протиставлення: Ми під’їжджали до не засіяного, але вже зораного поля.

                                    Якщо при дієприкметниках є пояснювальні слова досі, ще і подібні, а також слова, які містять в собі заперечення: далеко, зовсім, аж ніяк тощо. 

Порівняймо  Незакінчена праця, ненаписаний твір, нез’ясоване питання, недоведений факт, необмежений простір.
Досі не закінчена праця, ще не написаний твір, далеко не з'ясоване питання, аж ніяк не доведений факт, зовсім не обмежений простір.

Частка НЕ  при дієслівних формах на -но, -то пишеться окремо:  
праці не закінчено;  підлогу не вимито.

З чотирма дієслівними формами НЕ може писатися разом або окремо, залежно від їхнього значення:
• непокоїтися (хвилюватися) — не покоїтися (не спочивати);
• нездужати (хворіти) — не здужати (не змогти);
• неславити (ганьбити) — не славити (не прославляти);
• нестямитися (втратити самовладання) — не стямитися (не прийти до тями).

Перегляньте відео.

ЗАВДАННЯ

 Завдання 1. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання не, ні з різними частинами мови.
1. Микола вже був (не) молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами (І. Нечуй-Левицький). 2. Сонце, ще (не) сховане за хмари, пекло щедро (В. Собко). 3. Прикрощі (ні) кого ще (не) зблизили, (не)вдачі теж (В. Шевчук). 4. (Не) має на світі нічого страшнішого за (не) людяних людей (І. Жиленко). 5. (Не) зчувся - літо проминуло (Л. Горлач). 6. (Не) переможним є все, що роджене для творчості, для радості… (І. Багряний). 7. З його засмаглого обличчя, либонь, (ні) коли (не) сходило літо (М. Стельмах). 8. Без мистецтва життя було б холодним, (не) затишним, (не) привітним (Л. Дмитерко).
II. Підкресліть граматичні основи. Знайдіть вставне слово й доберіть до нього синонім.

Завдання 2. Запишіть у дві колонки словосполучення з дієприкметниками: • ті, що пишуться з не разом; • ті, що пишуться з не окремо.
(Не)вибілене полотняне рядно, ще (не)прочитана книга, дерево (не)полите, (не)зачинена скриня, (не)дописана мною стаття, (не)погашена гаряча іскра, (не)в’їжджена нова дорога, (не)заіржавілий якір, (не)зламана вітром тополя, (не)скошений вчасно ячмінь, (не) з’ясоване важливе питання, (не)очікувана гроза, (не)складені дітьми речі, (не)розібраний намет, (не)розтоплений сонцем сніг, каша (не) зварена.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних іменників складеться закінчення прислів’я: «Людина неучена …».

Завдання 3. Прочитайте фразеологізми, добираючи з довідки потрібні синоніми. Запишіть їх парами, розкриваючи дужки.
Молоти язиком (не)билиці, (не)високого льоту, один від одного (не)далеко втекли, ятрити (не)загойну рану, на розум (не)багатий, бачити (не)мало світу, (не)солоно сьорбавши, щербатої копійки (не)вартий, канути в (не)буття, з (не)легким серцем, усіма правдами й (не)правдами, (не)сите око.
Довідка: невелике цабе, сім мішків гречаної вовни, та й ті неповні, бувати в бувальцях, з каменем на серці, впіймавши облизня, будь-якою ціною, руки загребущі, одним миром мазані, допікати до живих печінок, лобом неширокий, дешевший за дірку від бублика, канути у воду.

Завдання 4. Подані словосполучення в дві колонки; а) з не, що пишеться разом; б) з не, що пишеться окремо.

(Не)великий хвойний ліс; (не)високий, а низький стовп; (не)знаю ще й тепер; (не)дописаний останній розділ; поле (не)засіяне; (не)зарослий чагарниками пагорб; (не)впевнено сказано; два тижні (не)здужав; (не)вгавала хуртовина; розростається (не)впинно; (не)голосний гомін; ти мені (не)ворог; страшна (не)правда; ще (не)скошена трава; зовсім (не)весело тут; (не)добудований шалаш; (не)здужаю підняти це; (не)вдовзі приїде.
Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв останніх записаних слів складається початок вислову Дмитра Білоуса: «… і пахуче, наче м’ята».

Завдання 5. Перепишіть речення, розкривши дужки й уписавши пропущені літери е та и на місці крапок.
1. Світ який — м..реж..во казкове!.. Світ який — (ні)краю, (ні)кінця! 2. Дай мені свій простір і (не)спокій, сонцем душу жадібну налий! 3. Мож..ш виб..рати друзів і дружи­ну, вибрати (не)можна тільки Батьківщину. 4. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже (не) має місця для могил. 5. Народ мій є! Народ мій завжди буде! (Ні)хто (не)п..р..креслить мій народ! 6. І розтинають ніч (не)вагому квадратні очі віконних рам. 7. Сім д..сятків ді­дові старому, сам (не)зчувсь, коли і відгуло… 8. (Не)мелодія — збур..на рана, (не)слова, а безжальні голки, тільки бачу (не)сині л..мани і (не)горді козацькі полки. А вв..жа­ється там, біля шляху, на потоптаній кіньми траві жирний ворон, мов чорна папаха… 9. Назавжди, навіки полюбились ніжні і замріяні пісні. В них дзв..ніло щастя (не)почате, ра­дість (не)в..мовна і ж..ва… (В. Симоненко).

Завдання 6. Запишіть речення, знявши у словах риску.
1. Мовчав. He/плакав ні/від/чого. 2. Не/сказане лишилось не/сказанним. 3. Нажився він і не/другів нажив. 4. Сни у нього ще не/чорно/білі. 5. Мені не/стерпно душно, передгрозово. 6. І не/повторність кожної хвили­ни шукає шлях від болю до перлини. 7. Хіба це мало — не/забуття мить. 8. Великий сон душі, не/втілений у слові. 9. Я не/люблю не/волі. 10. І я прийду в життя твоє, тебе, не/знаного, впізнаю. 11. Верблюд високий — не/ доскочиш (Л. Костенко). 12. І скажи їй: у світ широкий Іди, не/знаючи про спокій, І, согрішивши, не/гріши (М. Рильський). 13.І душу спомином стис­кає — Hi/що не/вернеться назад (3. Кучерява).

Завдання 7.  Інтерактивна  вправа.


Завдання 8. Запишіть подані словосполучення з дієсловами у дві колонки: • ті, що пишуться з не окремо; • ті, що пишуться з не разом.
(Не)прочитавши книгу, (не)покоїться про урожай, (не)волячи сусідів, (не)здобув перемоги, (не)стямившись від скрути, (не)навиджу хитрість, (не)вгавав ні на хвилину, (не)хтуючи ускладненням, (не)відпочивала на озері, (не)бачив сяйва, (не)дослухався до звуків, (не)дооцінюючи можливості, (не)славлячи скупість, (не)помітила ошуканства, (не)доївши пирога, (не)здужає вже тиждень, (не)долюблюючи брехунів, (не)підготував звіт, (не)добачаючи в тумані.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних іменників складеться початок прислів’я: «… , хату не збудуєш».

Завдання 9. Спишіть речення, розкриваючи дужки.
1. (Не)ховаю у пам’ять (ні)чого, перед нею ні (з)чим (не)таюсь (П. Перебийніс). 2. Очерети всім шепочуть: «Люлечки!» Та річка (не)втомилась (ні)стілечки (В. Сторожук). 3. І тільки при людях, мабуть, дерева тремтять від жаху, бо кращих із них поведуть ні(за) що ні(про)що на плаху(Л. Костенко). 4. Людина, що зневажливо ставиться до рідної історії, (ні)трохи (не)заслуговує на повагу (О. Довженко). 5. (Ні)чого (не)треба, (ні)чого (не)хочу від світу, лишень аби мати на білому світі була (С. Пушик). 6. Кобзарю, знаєш, (не)легка епоха, оцей двадцятий (не)вгамований вік. Завихрень — безліч. Тиші — (ані)трохи (Л. Костенко).

Завдання 10. Перепишіть, розкриваючи дужки.  1. Хай розквітне веселкове у (не) виданій красі наша мова калинова, наче сонце у росі. (П. Тичина.) 2. То (не) просто мова, звуки, (не) словникові холодини — в них чути труд, і піт, і муки, чуття єдиної родини. (П. Тичина.) 3. Душа народу (не) сліпа, вона стоока. (М. Рильський.) 4. Так, армія тоді (не) переможна, коли любов зове її на бій! (Б. Олійник.) 5. Я винний в тім, що світ (не) ліпший, (не) розумніший, ніж він є, хоч віддаю йому найглибше, найкраще почуття своє. (Л. Первомайський.) 6. Без мистецтва життя було б холодним, (не) затишним, (не) привітним. (Л. Дмитерко.) 7. Краса — лиш відображення земного у (не) земному дзеркалі душі! (І. Жиленко.) 8. В дружній сім’ї (не) порозуміння тривають (не) довго. (О. Копиленко.)

Попрацюйте  в тренажері з правопису української мови.


Виконайте тестові завдання.

1. Орфографічну помилку допущено в реченні
А Діти бігли, не дивлячись під ноги.
Б Яблуньки довкола були зовсім не високі.
В На роздоріжжі ріс незахищений від вітру дуб.
Г Невмирущі пісні склав наш народ.
2. Разом треба писати не з дієприкметником у кожному реченні, ОКРІМ
А Ми підійшли до (не) пофарбованого паркана.
Б У мене багато (не) реалізованих мрій.
В На заводі відновлено (не) завершену перевірку.
Г Залишився на полі ще (не) зібраний урожай.
3. Разом треба писати обидва слова в рядку
А (ні)чий, ні(з)ким
Б (ні)кого, (ні)звідки
В (ні)один, (ні)коли
Г (ні)який, ні(в)кого
4. Окремо з не треба писати слово у варіанті
А сторонитися не/другів
Б потрапити в не/волю
В за вікном не/года
Г не/щастя, а горе
5. Окремо з не треба писати слово в рядку
А не/сміливий вчинок
Б за не/повну годину
В її слова не/правдиві
Г не/залежна Україна
6. Окремо з не треба писати слово в рядку
А біля не/зачинених дверей
Б досі не/вивчений матеріал
В не/скорені народи Кавказу
Г не/обробленідані досліджень
7. Окремо з не треба писати слово в рядку
А не/дочувати від народження
Б вони не/добачають змалку
В ти постійно не/досипаєш
Г я не/дочитав оповідання
8. Усі слова з не треба писати разом у рядку
А не/роба, не/гриби,не/хтувати
Б не/ук, не/ягоди, не/притомніти
В не/мовля, не/щастя, не/навидіти
Г не/забудка, не/вікно, не/тямитися
9. Усі слова з не треба писати разом у рядку
А спіткала не/доля, не/завершений урок, не/зводячи очей
Б вершина не/смаку, не/спокійна дитина, не/покоїти батьків
В робити щось не/хотя, не/змиті дощем слова, піду не/вдовзі
Г не/контрольована поведінка, не/мої речі, численні не/доліки
10. Разом із не треба писати виділене слово в реченні
А Невже фінал п’єси досі не/зіграний?
Б Тюльпани мають бути не/вирвані, а зрізані.
В Їдемо до не/добудованого заміського будинку.
Г Зібраний студентами матеріал не/систематизований.
11. Разом із не треба писати виділене слово в реченні
А Де є кохання, там не/може бути зради.
Б He/можливо бути одночасно у двох місцях.
В Тяжко, коли не/можеш допомогти людині.
Г He/можна забувати свого родоводу.
12. Окремо з не треба писати виділене слово в реченні
А Не/має щастя без любові.
Б Там не/має злагоди, де панує заздрість.
В Справжнє кохання не/має терміну придатності.
Г За дурною головою рукам і ногам не/має спокою.

КУЛЬТУРА СЛОВА

ДО РЕЧІ…
Заперечні частки не і ні поети часто використовують у своїх творах. Зазвичай ці частки вира­жають твердість позиції ліричного героя, відхилення непотрібного.
Прочитайте поезію й переконайтеся в цьому.
Я хочу буть несамовитим,
Я хочу в полум’ї згоріть,
Щоб не жаліти за прожитим,
Димком на світі не чадіть.
Щоб не пекли дрібні образи,
Дрібненьку душу день при дні,
Я згоден вибухнуть відразу,
Не наче бомба на війні.
І диву дивному даюся,
Що з того користі катма:
Чомусь не лопаюсь, не рвуся —
Напевне, капсуля нема.
В. Симоненко
Василь Симоненко

Питання для самоконтролю
1. Як пишеться частка НЕ з іменниками, прикметниками?
2. Як пишеться частка НЕ з дієсловами?
3. Визначте особливості написання частки НІ.
4. З якими частинами мови й за якими правилами частка НЕ пишеться разом?
5. Сформулюйте правила, спільні для різних частин мови, за якими частка НЕ пишеться окремо.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше