Тема. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник. Форма - но, - то.