Тема.                                       Текстове оформлення довідково-інформаційних документів

1. Види службових листівДілове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування. 
2. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс. 
3. Оформлення довідково-інформаційних документів:
-  оголошення; 
- запрошення;                                                               
- доповідні і пояснювальні записки; 
- виробничі звіти. 
- Виробничі протоколи. 
- Витяг з протоколу.

Повинні:

знати нормативи оформлення довідково-інформаційної документації, класифікацію службових листів, правила ділового листування, склад реквізитів;
вміти оформляти довідково-інформаційні документи, складати різні види ділових листів, правильно писати виробничі протоколи та витяги з протоколів.
 
Література
1.     Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. – 400с.
2.     Зубков М.Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 2001. – 384 с.
3.     Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008. – 424 с.
4.     Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. – К., 2008. – 448 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ    Tekstove_oformlennja_dovdkovo-nformacjnih_dokumentv.docx   


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Доберіть до поданих слів українські відповідники: Адміністрація, кон'юнктура , акциз, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, конкуренція.

Завдання 2.  Продовжіть речення:
1. Лист — це документ, за допомогою якого ... .
2. Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що ... , й такі, що ... .
3. Потребують відповіді: листи- ... .
4. Не потребують відповіді: листи- ... .
5. На відміну від інших документів, формуляр листа не містить ... .

Завдання 3. Виправте помилки та відредагуйте поданий текст. Визначте, який це документ: 1) за найменуванням; 2) за призначенням; 3) за походженням; 4) за напрямком.
Шановний пане Олег!
Звертаємось до Вас як до спеціаліста по питаннях реклами і запрошуємо стати агентом нашої рекламаційної кампанії. Розщитуємо на Ваше согласіє.
Кампанія гарантує сплату Вашої роботи та винагороду у сумі 5 % від ціни рекламаційних заказів.

З повагою...

Завдання 4. Складіть телеграму приватного характеру то­варишеві.

Завдання 5.  Занотуйте факс, визначте, який це документ за призначенням, технікою відтворення, напрямком.
                                               Назва організації
                                              Назва документа
 
       Кому                                                Від            
      Номер факсу                            Сторінок   
     Телефон                                       Дата          
     Тема    
     Текст   
 
      Посада, прізвище особи, що підписала документ:
 
Завдання 6. Напишіть оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади менеджера з управління персоналом. 

Завдання 7.  Прочитайте діалог. Відтворіть текст запрошення, яке отримав один із співрозмовників.
— Доброго ранку, Олегу Богдановичу!
— Доброго здоров'я! Радий Вас бачити. Як почуваєтеся?
— Дякую. А як Ваші справи?
— Телевізійне об'єднання "Київнаукфільм" надіслало запрошення на прем'єру повнометражного науково-історичного
фільму "Українці. Віра".
— Коли вона відбудеться?
— 12 жовтня 2002 року.
— А де саме?
— У Червоному залі Будинку кінематографістів.
— Це на вулиці Саксаганського, 6?
— Так. Початок о 19-й годині.
— Бажаю приємного перегляду. До побачення!
— Бувайте здорові!

 Завдання 8.  Виправте помилки та відредагуйте поданий текст документа. Запишіть правильно.

І.                 Пояснююча записка
     Директору Білгород-Дністровського коледжу природокористуваня, будівництва та компютерних технологій Попі Леоніду Міновичу  від студентки групи М-31  Сільченко Олени Миколаєвни
Із 5 квітня до 10 жовтня я не відвідувала занятя  по хворобі. Справку лікаря додаю.
11.04.2003                                                       (підпис)
                                                                   

Завдання 9. Відредагуйте текст. Виправте помилки в оформленні документа. Допишіть відсутні реквізити.

                                                                       Начальнику цеху No 4
                                                                        Акціонерного товариства.
                                                                             Доповідна записка

00.00.00 на другій зміні сталася пригода: Швець С.К. порушив правила експлуатації устаткування. Через це трохи не сталася аварія.
Начальник зміни    М.Н. Деркач
00.00.00

Завдання 10. Продовжіть речення.
1.         Звіт — це ...
2.     Матеріал звіту охоплює ...
3.     Звіт має такі реквізити: ...
4.     Звіт допомагає ... .

Завдання 9. І. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

                                                                              ПРОТОКОЛ
                                                    загальних зборів студентів 3 курсу, 31 гр.
25.05.2019
Голова: Панченко О.Г.
Присутні: декан факультету проф. Зеленов В.П., доц. Кравець І.В., студенти 3 курсу.

Повістка денна:

1. Про підготовку до літньої сесії.
2. Про дисципліну та успішність студентів 3 курсу.
Слухали: Виступ старости групи Адаменка О.І.
Ухвалили: 1. До 25.05.2019 р. ліквідувати всі негативні оцінки.
Про стан успішності невстигаючих студентів повідомити батьків.
Слухали: ...

Голова зборів:                                                (підпис)                           Панченко О.Г.
Секретар:                                                          (підпис)                          Штанюк Р.Д.

II. Визначте, який це документ за: а) походженням; б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.

III. Визначте реквізити цього документа.

Завдання 12. Виправше помилки в оформленні документа.

ВИТЯГ

з протоколу засідання правління КСП "Нива".

Слухали: голову правління Марчука Ю.І. про надання матеріальної допомоги Семенцовій Н.П.

Ухвалили: надати матеріальну допомогу Семенцовій Н.П.


Питання для самоконтролю

                           1. Які документи належать до інформаційних?
                          2. Що таке службовий лист?
                          3. Які виділяють листи за функціональними ознаками?
                          4. Наведіть приклади початкових фраз різних типів листів.
                          5. Що таке телеграма?
                          6. Назвіть основні реквізити телефонограми.
                          7. Яке повідомлення називається факсом?
                          8. Які основні реквізити факсу?
                          9. Що таке доповідна записка?
                         10. Які типи доповідних записок розрізняють?
                         11. Що таке пояснювальна записка?
                         12.Які реквізити містить доповідна й пояснювальна записка?
                         13. Що таке оголошення?
                          14. На що обов'язково вказують в оголошенні?
                          15. Які бувають оголошення за формою?
                          16. Як оформляють оголошення?
                          17. Що таке повідомлення про захід?
                          18. Які реквізити характерні для повідомлення?
                          19. Що таке звіт?
                          20. Які бувають звіти?
                          21. Яку схему має звіт?
                          22. З якою метою пишеться звіт?
                          23. Що таке протокол?
                          24. З яких частин складається протокол?
                          25. Хто підписує протокол?
                          26. Як оформляється  витяг із протоколу?

Виконайте тестові завдання на вивчену тему.


 
                              
 
 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше