Тема.                          Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

1. Управлінська документація. Оформлення стандартних документів.
2. Розпорядчі документи:
- наказ;
- розпорядження;
- постанова.
3. Ознайомлення з організаційними документами. 
- статут;
- положення;
- інструкція.

 Повинні:

знати основні вимоги до складання й оформлення розпорядчих і організаційних документів, види документів, класифікацію і системи документації;
вміти правильно складати розпорядчі документи, грамотно їх оформляти.

Література
1.     Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. – 400с.
2.     Зубков М.Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 2001. – 384 с.
3.     Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008. – 424 с.
4.     Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. – К., 2008. – 448 с.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  Organzacjno-rozporjadch_dokumenti.docx

                                             

                                           ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Книги, перо и старый бумажный перечень Иллюстрация вектора ...

Завдання 1. Прочитайте текст наказу. Відредагуйте його. Про протипожежний захист сільськогосподарських об'єктів
Наказом Мінсілгосппроду України від 03.06.18 р. № 176 відмічається, що стан протипожежного захисту сільскогосподарських обєктів на підприємствах залишається не задовільним.
Основна кількість пожеж виникають в літній період та з настаням холодов по причинах не обережного поводженя із вогнем, внаслідок грубих порушень правил пожарної безопасності, низького рівня виробничої дісципліни відсутність в сільських населених пунктах пожежних команд. З метою забезпеченя належного рівня пожежної безпеки наказую:
І. Здійснити комплекс заходів по запобіганю пожеж при проведені зерно збиральних робіт заготівлі і місць зберігання кормів приведуть в справний стан пожежну техніку, інвентарь водопостачаня пристосовану для гасіня пожеж сєльськогосподарську техніку забезпечити ціло добове чергування пожежносторожової охорони.
2.На всіх виробничих об'єктах наказом по господарству закріпити відповідальних осіб та попередити проїх персональну відповідальність за забезпеченя пожежної безпеки. Притягувати до суворої відповідальності осіб винних упорушенні правил пожежної охорони.
3.Під особливий контроль взяти кормові двори скирди повинні бути оборані і не служили пристанищем для бездомних людей та об'єктом розваги для дітей.
4. З настаням холодів дотримуватись правил влаштуваня та експлуатації електропо-бутових приладів та обладнаня, ліквідувати несправності електроліній та електропроводки. Заборонити відігрівання замерзлих водопроводів та інших комунікацій вогнем. Для цого використовувати гарячу воду та пісок.
II. До якої групи наказів він належить?

Завдання 2. Напишіть наказ про прийняття на роботу за вашим фахом.

Завдання 3. Допишіть речення:
В офіційно-діловому стилі постановою називають ...
Текст постанови складається з таких частин: ...
Реквізити постанови: ...

Завдання 4. Наведіть приклад постанови Міністерства освіти і науки України щодо закладів вищої освіти.

Завдання 5.  Допишіть окремі речення розпорядження. Відредагуйте текст.

ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03.07.08

№ 52

смт. Глеваха

Про створення комісії з виробничої перевірки дослідного зразка техніки
З метою оцінки якості виконання науково-дослідної та конструкторської роботи при створенні дослідного зразка широкозахватного культиватора ПРОПОНУЮ:
1.Створити коміссію з виробничої перевірки …
2.Виробничу перевірку опитного зразка здійснити на …
3.Обов’язки щодо оформлення наукового звіту покласти …
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на …
Директор (підпис)                                                      І. Масло
Печатка

Завдання 6. Відредагуйте подані нижче речення.
1.Пропозиція, яку ви пропонуєте, нами розглянута.
2.Психолог ламає в студентів поняття про їх місто в житті.
3.Банк «Ажіо» пропонує від п'ятсот до шістьсот відсотків прибутку.
4.Наведу кілька аспектів, які розглядалися на семінарі.
5.Були виконані такі міроприємства.

Завдання 7. Допишіть речення.

Положенням називається …
Положення бувають …
Типовими називаються положення …
Індивідуальними називаються положення …
Реквізити положення: …
Реквізити статутів: …
Розрізняють статути: …
Типові статути розробляють … Затверджують їх …
Індивідуальні статути розробляють … Їх затверджують … і реєструють …
У тексті статуту описують …
Статут – це …
Інструкцією називають …
Є такі групи інструкцій …
Інструкція затверджується …
Реквізити інструкції …   

               Запитання для самоконтролю

 
1.     Які види розпорядчих та організаційних документів ви знаєте?
2.     Порівняйте написання наказу та розпорядження, спільне та відмінне в них.
3.     Що таке постанова? З яких частин вона складається?
4.     Доведіть, що статут – це основний документ організації і діяльності будь-якого підприємства.
5.     Розкрийте поняття «інструкція». Які ви знаєте види інструкцій?
6.    Які особливості посадової інструкції працівника вашої спеціальності? Наведіть приклад.


Виконайте тестові завдання.


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше