Тема.                                                                               План 

Один з кращих способів організувати свої думки - це скласти план. 

План — це короткий перелік питань, досліджуваних у тексті; порядок розміщення частин якого-небудь викладу, його композиція.

Перш ніж почати складати план до твору, необхідно зрозуміти всю послідовність роботи. В першу чергу потрібно обміркувати тему майбутнього тексту, визначитися з його основною ідеєю. Далі необхідно підібрати матеріал: висловлювання, цитати, визначитися з тезами. Складання плану твору можна починати після того, як ви точно будете знати, що хочете сказати в своєму тексті. Далі необхідно обміркувати вступ і висновок. Складання плану основної частини тексту так само важливо, як і робота над спільним планом. Тепер можна перейти безпосередньо до написання твору.

 В цілому складання плану передбачає виділення окремих пунктів. Необхідно позначити ключові думки вже готового тексту або ж того, що ви плануєте написати. 

Як правильно скласти план?

Важливо, щоб весь текст був об'єднаний однією думкою, а виділені фрагменти були логічно пов'язані. В результаті повинен вийти текст, в структурі якого можна виділити вступ, основну частину і висновок.

 Як правило, в якості пунктів виступають не окремі слова, а цілі фрази і розгорнуті словосполучення. Окремими словами дуже складно передати головну тему або думку, вони занадто конкретні і «вузькі». Однак складні речення так само малопридатні, так як вони представляють собою закінчену думку: все, що хотіли сказати, вже сказали.

Складаючи план, необхідно продумати напрям думки, яку ви збираєтеся відобразити в творі. З чого ви почнете? Чим закінчите? Про що будете писати в основній частині? Будь-який текст складається з трьох основних частин: вступу, основної частини і висновку. Підберіть заголовки до кожної з них. Можете доповнити їх своїми нотатками-поясненнями. Так у вас вийде розгорнутий план , за яким буде набагато легше написати текст, не втративши логічного зв'язку між частинами. Можна сформулювати пункти плану у вигляді питань, на які ви відповісте в творі.

А що ж писати в кожній з частин?

- Вступ. Передбаченням основної думки тексту є вступ. Воно як би «рекламує» її, прагнучи зацікавити читача. Вступ готує до сприйняття головної думки, а також задає тон всьому тексту. У цій частині твору можна навести цікаві афоризми або висловити свої емоції.

- Основна частина. Цей розділ повинен розкривати думку, яку ви хочете висловити.

- Висновок. У цій частині необхідно підвести підсумок того, що ви говорили в творі. Пам'ятайте, що текст не повинен обриватися різко. Коротко повторіть  основну тезу, зробіть  висновок.

Наведемо зразок плану твору-міркування. Наприклад, необхідно написати текст на тему «Що таке дружба?» У цій темі можна поміркувати про те, хто такий друг, або розповісти про вашу власну дружбу і довести, що це саме дружба.

План до розповіді або міркування будується за наступною схемою:

Вступ. У цій частині твору ми готуємо читача до того, про що будемо міркувати в тексті. Можна сказати про те, що дружба - це важлива частина нашого життя, або привести цікавий вислів знаменитого людини і висловити свою згоду або незгоду, в подальшому обгрунтувавши його.

Основна частина. Тут доречно буде навести аргументи, які доводять те, про що ви сказали на початку. Наприклад, обгрунтувати, чому дружба в житті людини відіграє не останню роль. Якщо ви погодилися або не погодилися з висловлюванням про дружбу, потрібно аргументовано пояснити, чому ви того ж думки або чому вважаєте інакше.

Висновок. Підведіть підсумок ваших аргументів, зробіть висновок.                                                                                      

 Складання будь-якого плану починається з осмислення теми і відповіді на питання про те, що я хочу сказати в своєму творі. Як це логічно зв'язати?

  • Спочатку на чернетці накидайте основні тези, які повинні знайти відображення в вашому тексті.
  • Не бійтеся користуватися допоміжними матеріалами. Це зовсім не означає, що можна просто списати все з інтернету. Але подивитися варіанти чужих творів на схожу тему і взяти якісь ідеї на замітку не забороняється.
  • Пам'ятайте, що далеко не весь обсяг матеріалу знайде своє відображення у вашій роботі: виберіть найцікавіше і найважливіше.
  • В першу чергу пам'ятайте, що композиційний лад твору  повинен підкорятися його змістом.
  • Продуманість попередньо складеного плану визначає такі важливі речі, як послідовність викладу думок в тексті і логічний зв'язок між його частинами.
  • Відповідність частин твору також важлива: сумарний обсяг вступу і висновку не повинен перевищувати третини обсягу всього тексту.
  • При складанні плану використовуйте короткі і прості речення. Висловлюйте свої думки по суті. 

Запам’ятайте! Здебільшого послуговуються номінативним (назив­ним) планом, головний член кожного пункту якого виражений у формі називного відмінка.

План, складений за допомоги питальних речень, називають питаль­ним.

Завдання 1. Прочитайте текст. Визначте стиль мовлення. Запишіть план тексту. Поясніть відмінність плану від тез і конспекту.
Одним із унікальних винаходів, яким більшість з нас користується щодня, є ліфт. Цей підйомний пристрій настільки ввійшов у наш побут, що мало хто замислюється над тим, наскільки велике його значення.

Найстародавнішим підйомним пристроєм — прототипом ліфта — є підйомник в одному з будинків давньоримського міста Геркуланум. Під час розкопок в одному з будинків були знайдені елементи підйомника, що добре збереглися. Його використовували для підняття приготованих страв з кухні в розташовану над нею їдальню.

У 1800 році вперше як ліфт була застосована парова машина. Це відбулося на одній з вугільних шахт Америки. Власник шахти зробив висновок, що використання парової машини підвищить швидкість підйому вугілля і людей і тим самим збільшить ефективність виробництва. З цієї миті почалася ера комерційної експлуатації ліфтів. Користуватися ними було економічно вигідно. Уже в 1835 році парові вантажні ліфти почали застосовувати на промислових підприємствах Англії.

У 1852 американський інженер Еліша Грейвс Отіс зробив ліфт найбезпечнішим видом транспорту. На меблевій фабриці його попросили сконструювати підйомник для доставки дошок на другий поверх. Під час роботи над підйомником Отіс і зробив свій головний винахід. Якщо в усіх попередніх конструкціях ліфтів трос кріпився безпосередньо до кабіни, то Отіс вирішив закріпити його за допомогою пружної сталевої пластини-ресори, а з боків підйомника встановити зубчаті рейки. Під вагою навіть порожньої платформи пружина вигиналася і вільно проходила між рейками. У разі ж обриву канату пружина розгиналася і своїми кінцями застрявала в зубцях рейок, запобігаючи падінню (Д. Романенко). 

Завдання 2. 

А. Уявіть, що вам необхідно підготувати статтю з теми «Культура мовлення сучасної молоді» до наукового часопису «Актуальні проблеми мовознавства». 

Б. Складіть і запишіть складний план статті.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше