Тема.                                                          Укладання документів щодо особового складу
 

 1. Реквізити документів та вимоги до їх написання. 
2. Документи щодо особового складу: 
- автобіографія, 
- характеристика, 
- накази щодо особового складу, 
- резюме, 
- заява.

 
 Повинні:
знати особливості оформлення документів щодо особового складу, різновиди документів та їх форми, склад реквізитів документів;
вміти грамотно писати й оформляти документи.
 
Література
1.     Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. – 400с.
2.     Зубков М.Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 2001. – 384 с.
3.     Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008. – 424 с.
4.     Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. – К., 2008. – 448 с.

Методичні вказівки  Dokumenti_shhodo_osobovogo_skladu.docx

                                

                                              ПРАКТИЧНІ   ЗАВДАННЯ

Завдання 1.  Відредагуйте речення. Запишіть правильні варіанти.
1. Я, Зеленко Н.О., народилася 22.09.1979 р. в м. Лубни Полтавської області.
2. На протязі 1986- 95 рр. навчалася у середній школі No 1 м. Лубни.
3. У 1997 р. поступила  НПУ імені Драгоманова.
4. У 1995 р. вступила на спеціальність "Біржова діяльність" Київського індустріального коледжу.

Завдання 2. Напишіть автобіографію, дотримуючись лаконізму викладу.

Завдання 3. Напишіть характеристику на студента  вашої групи, використовуючи подані слова:
Дисципліна, ретельно, активно, наполегливий, серйозно, вчасно, справедливий, переконливо, позитивний

Завдання 4. Напишіть наказ за поданим нижче формуляром. Визначте, який це документ за: а) походженням; б) формою; в) призначенням.
Міністерство освіти і науки України Київське професійно-технічне училище № 40
17.09.2003     м. Київ       № 149
1.      ПРИЗНАЧИТИ:
1.1.
1.2.
2.      ПЕРЕВЕСТИ:
2.1.
2.2.
3.      НАДАТИ:
3.1.
3.2.

Завдання 5.  Заповніть формуляр-зразок резюме.
                                           Резюме
Прізвище, ім'я, по батькові  ___
Мета:        

Досвід роботи

 

Освіта

 

Напрями роботи

 

Додаткові відомості

 

 Завдання 6. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.
A. Прошу надати мені академвідпустку у зв'язку з потребою догляду за дитиною.
Б. Прошу Вашого дозволу на звільнення від занять у зв'язку з сімейними обставинами з 10 по 14 жовтня.
B. Прошу надати мені п'ятиденну відпустку за власний рахунок.
Г. Прошу Вашого дозволу на переведення мене на заочну форму навчання за сімейними обставинами.

Завдання 7.  Заповніть таблицю за поданим зразком.
 

п/п

Назва документа

Опорні слова та етикетні норми

1

Заява

Прошу надати, зарахувати, дозволити, допустити,...

2

Характеристика

 

3

Резюме

 

4

Автобіографія

 

5

Наказ

 


Завдання 8. Продовжіть синонімічний ряд, запам 'ятайте відповідники.
Адекватний — рівний, ... ; ефектний — виграшний, ... ; рентабельний —- вигідний. ... ; стимулювати — заохочувати, ... ; диференціювати — розрізняти, ... ; концентрувати — зосереджувати, ... .
Для довідки: відповідний, однаковий; доцільний, прибутковий; поділяти, розчленовувати; згущувати, збагачувати; яскравий, той, що справляє враження, виділяється; панувати, головувати; спонукати до дії, давати поштовх.

Завдання 9. Визначте, які з слів не відповідають нормам літературного слововживанняЗробіть правильний запис.
Постачальник, учбовий, багаточисельний, нечисленний, міроприємство, співставляти, збігатися, слідуючий, діючий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.     Які ділові папери належать до документації щодо особового складу?
2.     Що таке заява?
3.     Які реквізити характерні для заяви?
4.     Які бувають заяви за походженням?
5.     Що таке характеристика?
6.     Назвіть реквізити характеристики.
7.     Які бувають характеристики за напрямом?
8.     Хто підписує характеристику?
9.     Від якої особи викладається текст характеристики.
10.                       Що таке резюме?
11.                       Яких правил треба дотримуватися під час складання резюме?
12.                       Що називається автобіографією?
13.                       Які відомості вказуються в автобіографії?
14.                       Які дві форми автобіографій розрізняють?
15.                       Який діловий документ називається наказом?
16.                       Що регламентують накази щодо особового складу?
17.                       Які реквізити містить наказ?
18.                       З якого моменту набирає чинності наказ?
19.                       Які головні вимоги до наказів:
- про прийняття на роботу.
- про переведення на іншу роботу.
- про надання відпустки.
- про звільнення працівників?

Виконайте тестові завдання на вивчену тему

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше