КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з української мови (за професійним спрямуванням)

10.06. 2020   М - 31 

Час проходження

11.50 - 13.05