Тема.  Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

План
 
1.     Терміни і термінологія.
2.     Лексика за сферою вживання.
3.     Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.
4.     Функції та структурно — граматичні особливості слів-термінів.
5.     Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики.
 
Студенти повинні:
знати  особливостімови своєї професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови;
вміти   володіти літературною професійною мовою, користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, правильно використовувати терміни свого фаху.
 
Література
 
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
4. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
5. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
6. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — ;
7. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
9. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. 

Termni_ta_termnologja.docx  Методичні вказівки

                                                                                              ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1.    З фахової літератури (монографій, статей, періодичних, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5-6 речень). Взірцем якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте. 

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

Завдання 2.  Пригадайте й запишіть 20 іншомовних термінів вашого майбутнього фаху, поясніть їх значення. Чи є українські відповідники до цих термінів.

Завдання 3. Відредагуйте слова та словосполучення: відмінити рішення,  вчена ступінь, математична степінь,  літра води, завсклад, завідуючий кафедрою, досвідчена банкір, господарські приладдя, сучасна мебель, чорні чорнила, по всім питанням, по показникам, не бачити обличчь, з благодійного фонда, дзвонять з банка,  найбільш відданіший працівник, збитковіше всіх підприємство,  два києвлянина, півтора дні, півтора години, півтори кіломентри, шість восьмих розчина, два з половиною відсотка, чотири з четвертю процента, три реферата, два договора, чотири документа, сто грам, чотирнадцять кілограм, одинадцять цілих сім десятих відсотки, півлітри соку, ноль цілих пять десятих ставки, привітати з першим вересням, перед десятим червням, восємдєсят гривен, сємдєсят два долара, поставити пятьорку, їхати на тройці, пара слів, через пару хвилин, одні двойочники, хтось другий. 

Завдання 4. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. З початкових літер кожного стовпчика прочитайте термін.
Генеральний план, цвяхотяг, голосник, електрофуганок, інтер’єр, гіпсо­бетон, лакофарба, плінтус, осідання будівлі, накатний валик, тріумфальна арка,  стояк, авансцена.

Завдання 5. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. Наведіть правило, згідно з яким вони набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю).
Аркер, граніт, бліндаж, коридор, поверх, рів, горб, майданчик, яр, гіпс, камінь, каньйон, цоколь, кахель, бульвар, альбіт, аналіз, костел, шифер, шпон, портик, ґанок, фундамент, пісок, штатив, гараж, мезонін, млин, карниз, будиночок, еркер, вокзал, завод, кювет, руберойд, хлів, асфальт, особняк, тент, багет, вапняк, бордюр, толь, вестибюль, фасад, хмарочос, цемент, ярус, насип, будинок, паркан, міст, стіл, пліт, двір. 

Питання для самоконтролю
1.     Дайте визначення «терміна» та «термінології».
2.     За якими ознаками можна розпізнати терміни?
3.     Які групи термінологічної лексики можна виділити?
4.     Назвіть основні способи творення термінів у сучасній українській літературній мові.
5.     У чому полягає сутність загальнонаукових термінів? міжгалузевих? вузькогалузевих?
6.     Які терміни найчастіше використовуються у вашому спілкуванні?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше