Тема. Розділові знаки при звертаннях та вигуках

 СПОСТЕРЕЖЕННЯ     Розглянувши світлину й прочитавши речення, виконайте завдання. 

Людмила Барбір: «Пане Віталію, скільки кілометрів київських доріг відремонтовано цього року?»
Людмила Барбір: «Пане Віталіє, скільки кілометрів київських доріг відремонтовано цього року?»

А. Яке з цих речень відповідає світлині? 
Б. Чому важливо вміти правильно звертатися до людей? 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Звертання — це слово або словосполучення в реченні, що називає особу, іноді — предмет, до яких звернена мова. 
Звертання може виражатися одним словом (непоширене) і групою слів (поширене). 
У вимові перед звертанням паузи звичайно немає, є пауза тільки після нього, але на письмі звертання обов’язково виділяється парними комами: 

Світи нам, день, безсмертними вогнями. шуміть, сади, роди зерно, земля! (В. Сосюра.) 

На початку речення, залежно від інтонації, звертання може виділятися і знаком оклику — тоді наступне слово пишемо з великої букви: 
О слово рідне! Ти стоїш на чаті предковічних пам’яток святині. (П. Куліш.) 
До звертання в реченні не можна поставити питання, але граматично (рід, число) воно може пов’язуватися з присудком. 
                                   Тому, щоб не сплутати його з членами речення, треба мати на увазі ще й таке.

 1

Іменник у кличній формі (разом із залежними словами) виступає в реченні лише звертанням                                                                                          

 Рости, міцній, моя Вітчизно, во ім’я щастя на землі!
                                (В. Сосюра.)                                                                                                            

 2

 Звертання не замінюється займенниками він, вона, воно, вони
При ньому стоять або можна поставити займенники другої особи ти, ви, твій, ваш у будь-якому відмінку. (Ці займенники до групи звертання не входять.) 

 Я люблю тебе, поле, простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт. (П. Дорошко.)

 3

У групі звертання можуть бути однорідні члени, відокремлені означення тощо. Тоді всередині такого поширеного звертання ставляться розділові знаки відповідно до загальних правил. 

Будь славен, мир, поля,  і ріки, і цвіт ранкової зорі
                                  (В. Сосюра.) 

 4

 Вигуки від звертання відділяються комами. Якщо слова ти, ви підсилюють вигук, то вони теж відділяються разом з вигуком. Не відділяються лише слова о, ой, якщо вони вжиті як підсилювальні частки.

  Гей ви, далі ясні, безкінечні й сині, як чудесно в світі молодому жить! (В. Сосюра.)

Ой [частка] Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий, багато ти, батьку, у море носив козацької крові.
                                 (Т. Шевченко.) 

Перегляньте відео. 


                                                                                                                    ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Знайдіть звертання і виділіть їх комами. Якщо в звертаннях є однорідні або відокремлені члени, то теж поставте, де треба, коми.  1. Крізь сотні сумнівів я йду до тебе добро і правдо віку. (В. Стус.) 2. Я сонця жду, і сонце зійде, і ранок прийде — вір моя мила, жди і радій! (О. Олесь.) 3. Агей поети глибше тон. (П. Тичина.) 4. Зачерпнімо любі друзі ми води одним відерцем! (П. Тичина.) 5. Лети моя пісне за гори й долини. (В. Сосюра.) 6. З-над річки лине пісня голосна. (М. Рильський.) 7. Розлягайся скибо чорна, сійся зерно і рости! (М. Рильський.) 8. Зеленійте доли і лужечки і орли здіймайтесь ув імлі, розливайтесь круті бережечки по вкраїнській молодій землі! (А. Малишко.)

Завдання 2. Перепишіть речення й розставте в них розділові знаки. 1. Шуми вітре шуми буйний на ліси на гори... (М. Шашкевич). 2. Радій же серце До останку пий життя людського пінистий напій (М. Рильський). 3. О незвичайна чародійна мово хоч пронеслася молодість громово твій звук у мене в серці не затих (Д. Павличко). 4. Марусино серце пожалій мене візьми моє серце дай мені своє (Нар. тв.). 5. О страднику великий Прометею тобі я заздрю (Леся Українка). 6. І далі ми пішли вже самі товариші генерали хоча ви ніколи не давали нам достатньо зброї не давали боєприпасів необхідних для наступу… (В. Шкляр). 7. Моя маленька дівчинко Якби ти знала як я чекав від тебе хоч якої-небудь вісточки (В. Симоненко). 8. Прийми мене весно рожева слугою твоєї краси візьміть мене братом дерева візьміть мене в прийми ліси (Олександр Олесь). 9. Слов’яни любі й ви усі народи Борітесь стійте за свої свободи (П. Тичина).

Завдання 3. Виконайте інтерактивну вправу. 

Завдання 4. Пригадавши відповідні правила, запишіть імена у формі кличного відмінка однини у дві колонки: 
1) з -е та -є;  2) з -ю.
 -ю чол. імена на м’як. пригол. (Сергію) + пестл. форми жін. імен (Галю) 
-е чол. імена на тв. пригол. (Романе) -є жін. імена на м’як. пригол. (Маріє) 
Зиновій, Ксенія, Устим, Еміль, Розалія, Богдан, Рей, Олексій, Арсен, Соломія, Валерій. 

Ключ. З перших букв виписаних слів складіть прізвище представника «розстріляного відродження».

Завдання 5. Перепишіть речення й розставте в них розділові знаки. 1. О слово Будь мечем моїм! (Олександр Олесь). 2. Добре учителю що ти небокраї підняв нам людського стремління (М. Вінграновський). 3. Кобзарю знаєш нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік. 4. Класична пластика і контур строгий і логіки залізна течія оце твоя поезіє дорога (Л. Костенко). 5. А втім як знаєш пане-брате не дурень сам собі міркуй. 6. Привітай же моя ненько моя Україно моїх діток нерозумних як свою дитину (Т. Шевченко). 7. Ой водо-водограй грай для нас грай танок свій жвавий ти не зупиняй (В. Івасюк). 8. Ні я себе не можу уявить без тебе Дніпре як і без тополі що в серці моїм змалку тополить (М. Вінграновський). 9. Чому ж ти лицар мій на герць не виступаєш а вітром жалібно голосиш на ріллі? (Олександр Олесь).

Завдання 6.  Утворіть звертання за допомогою сполук слів за зразком.

Зразок: пан полковник — Слухаю, пане полковнику!
Брат Сергій, пан професор, пані Світлана, доцент Юрченко, надзвичайний посол, Григо­рій Ілліч, подруга Галя, товариш лейтенант, друг Денис, колега Семененко, пан Президент.


Завдання 7. Знайдіть звертання і виділіть їх комами. Якщо в звертаннях є однорідні або відокремлені члени, то теж поставте, де треба, коми. 1. Дзвени моя пісне крилата в вітрах світової весни. 2. О мій народе Прометея ти маєш душу молоду. 3. Тобі країно моя і перший мій подих, і подих останній тобі (З тв. В. Сосюри). 4. Я всі слова свої не злі, всю душу пристрасної вдачі, всі почуття мої гарячі тобі Вітчизно віддаю (П. Воронько). 5. Якою ж ви силою володієте сині небесні потоки ви білі хмари і ти пахуча земле, що з одного робиш звіра, а з другого голуба? (Г. Тютюнник). 6. Лети ж о ніч, щоб день тобі на зміну прийшов новий (В. Сосюра). 7. Не стелись турмане не шуміть тополі не печальте очі ви берізки голі! (В. Сосюра). 8. Прощайте росяні долини і села сповнені краси (О. Підсуха). 

Завдання 8. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки при звертаннях. 1. Що братику посієш, те й пожнеш (Л. Глібов). 2. Любая милая чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? (П. Тичина). 3. Куди ти мчиш, куди летиш моїх поривів птице рання? (А. Малишко). 4. Яка ж гірка о Господи ця чаша (М. Зеров). 5. Ой хлопче хлопче ти в одчаю красі нестямній в очі глянь! (Б.-І. Антонич). 6. Розцвітай ти веснонько красна духом творчості все онови (П. Грабовський). 7. Благословенні ви сліди не змиті вічності дощами, мандрівника Сковороди (М. Рильський). 8. Ти справжній лицар сину!.. Ти вславиш Україну! (І. Малкович). 9. Ми ж люба матінко козачого роду (Марко Вовчок). 10. Журавлику мій сірий  ти вже летиш у вирій? (Т. Майданович). 11. Куди ви летите мої високі птиці? (Б. Олійник). 

Попрацюйте в тренажері.

Виконайте тестові завдання. 

1. Звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено) 
А Ти знаєш що ти людина? 
Б Ти зважай на поклик серця ніжний друже! 
В Ти не знаєш чому так зробилося гарно відразу? 
Г Ти граєш і не музику а ніч обвітрену століттями розлуки. 
2. Поширеним звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено) 
А І все ж не обминайте люди осінньої журливої краси падолисту.
 Б Ти справжній лицар сину! Ти вславиш Україну! 
В Не тратьте куме сили спускайтеся на дно. 
Г Вітаю тебе мій добрий мій єдиний друже.
3. Поширеним звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено) 
А Якщо болить серце тобі друже поталанило. 
Б Україно п’ю твої зіниці голубі й тривожні ніби рань. 
В Товариство яке мені діло чи я перший поет чи останній? 
Г Бачу пане-отамане ви не дуже поспішаєте виконувати накази штабу. 
4. Лише одну кому треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Заплач Матвійку дам копійку. 
Б О сон з тобою забуваєм все горе і свою напасть. 
В Ти в моєму серці Україно думою Шевченка гомониш. 
Г І шлях святинь твоїх Славуто тернами весь позаростав! 
5. Непоширеним звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено) 
А Де зараз ви кати мого народу? 
Б Дорогий діду а які у сонця ключі? 
В Життя життя Ти скрізь благословенне. 
Г До тебе люба річенько ще вернеться весна. 
6. Кому після ой треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено) 
А Ой сніги мої сніги срібні та пухнасті наче все що навкруги потонуло в щасті. 
Б Ой вишеньки-черешеньки червонії спілі чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? 
В Ой як боляче дивитися на квіти що засихають від морозів цих страшних!
 Г Ой Дніпре мій Дніпре широкий та дужий багато ти батьку у море носив козацької крові. 
7. Правильно розставлено розділові знаки в реченні 
А Лунайте ж, оркестри, грими барабан бо крок наш і дух наш міцніє! 
Б Лунайте ж, оркестри, грими барабан, бо крок наш і дух наш міцніє! 
В Лунайте ж оркестри, грими барабан, бо крок наш і дух наш міцніє! 
Г Лунайте ж, оркестри, грими, барабан, бо крок наш і дух наш міцніє! 
8. Трьома звертаннями ускладнено речення (розділові знаки пропущено) 
А Не стелись тумане не шуміть тополі не печальте очі ви берізки голі! 
Б Припливайте до колиски лебеді як мрії опустіться тихі зорі синові під вії. 
В Ой не шуми луже дуже ти зелений гаю не завдавай серцю туги бо я в чужім краю. 
Г Плавай плавай лебедонько по синьому морю рости рости тополенько все вгору та вгору


КУЛЬТУРА СЛОВА

 А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 
БлАговіст, нАскрізний, обрУч, сантимЕтр, добУток 

Б. Розглянувши ілюстрацію, поясніть, яке закінчення мають іменники у формі місцевого відмінка множини: 
-ах (-ях) чи -ам (-ям). 
Наведіть декілька прикладів з потрібним закінченням. 

Питання для самоконтролю

1. Що таке звертання? 
2. Назвіть способи вираження звертань та розділові знаки при них. 
3. Чи виділяються о і ой комами  у звертаннях?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше