Тема.                                                              Написання складних слів

            Мова — це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її.                                                                                                                                          О.Гончар

Прочитайте текст. 
Чому українців досі так вабить козач(ч)ина? І зачаровує їх не тільки буйний, як вітер, козацький кінь із бе(з,с)страшним вершником. Їх цікавить ще й мислення тієї історичної доби, того/часний побут, стосунки в родині, національне піднесення, мереж(е,и)во почут(т)ів і цінності запорожців. Цікавить світ свободо/любивого, гордого, велико/душного людського життя. Ми просто переконан(н)і в тому, що козацтво й (не)воля - то дві протилежності, два (не)сумісних у житті поняття. Саме козацтво виражало воле/любність та незборимість як спосіб існування українського народу.
Сьогодні українські козацькі традиції та звичаї можуть стати ліками від бездуховності й аморальності. Ці ліки спроможні пробудити й підтримувати в українцях почут(т)я національної гідності, відповідальн(н)ості перед самим собою, перед народом, Батьківщиною (За В. Лупійчуком).
II. Знайдіть і запишіть правильно складні слова та слова, у яких треба розкрити дужки.


Методичні вказівки
Перегляньте відео.ЗАВДАННЯ

1. Знімаючи вертикальну риску, запишіть слова групами: разом, через дефіс, окремо. Скористайтесь теоретичним блоком.
а) іменники:  право/слав’я,  аеро/фото/знімання, батько/мати, людино/день, трудо/день, норд/ост,  життє/утвердження, мати/й/мачуха, екс/чемпіон, восьми/сот/річчя, штабс/капітан, грязе/глино/торфо/лікування, диско/вечір, пів/Полтави, відео/сигнал, віце/прем’єр/міністр, супер/команда, міні/спідниця, пів/ящика, ;
б) прикметники:  всесвітньо/історичний, дизель/моторний, народно/визвольний, димчасто/сірий, кисло/молочний, хіміко/бактеріологічний, солодко/кислий, швидко/плинний, взаємо/вигідний, дев’яти/сот/п’ят/десяти/річний, життєво/необхідний, північно/східний, північно/слов’янський, гіркувато/солоний, військово/зобов’язаний, прямо/протилежний, взаємно/зворотний, червоно/ гарячий,  сніжно/білий, біло/сніжний;
в) прислівники: в/смак, до/не/давна, без/пуття, до/сита,  за/в/більшки, геть/ то, гидко/бридко, на/добридень, кріпко/на/кріпко, по/вік/віки, по/щирості, по/нашому, світ/за/очі, на/пів/дорозі, на/при/кінці, сяк/так, на/ око, сам/на/сам, на/одинці, за/даремно, без/устанку, без/сліду, в/три/дорога, за/довго, на/завтра, раз/по/раз, на/в/по/чіпки, до/не/давна, після/ завтра;
г) займенники: ні/який, аби/чий, ні/в/що, будь/скільки, котрий/небудь, аби/з/чим, ні/до/чого, бозна/котрий, хтозна/що, хтозна/до/кого, казна/при/чому, ні/ котрий, хтозна/в/котрого, де/який, де/з/чим, будь/до/кого, хтозна/скільки, де/з/ким, з/ким/небудь, ні/в/яких, ні/в/чиїх;


2. Виконайте інтерактивну вправу.3. «Єдиний шлях, що веде до знання, — це діяльність». Від поданих пар слів утворіть складні слова.

Зразок. Рука, писати — рукопис.
Земля, копати; машина, писати; чорний, слива; праця, любити; буряк, комбайн; зоря, падати; птахи, ферма; вода, міряти; ліс, степ; синій, око; перший, ряд; сам, захист; край, знати; сталь, варити; правий, берег; життя, писати; дерево, обробляти; сільське, господарство; загальний, наука.

4. Запишіть подані слова, розкриваючи дужки, у дві колонки:
                                                                 • ті, що пишуться разом; • ті, що пишуться через дефіс.
(Ясно)окий, (авто)транспорт, (стоп)сигнал, (контр)адмірал, (біо) ритми, (ідейно)художній, (старо)болгарський, (міді)спідниця, (сливо)подібний, (екс)чемпіон, (контр)наступ, (водно)спиртовий, (обл)енерго, (сливово)яблучний, (чисто)білий, (радіо)фізичний, (оче) видний, (яскраво)зелений, (звітно)виборний, (диво)слово, (міні) комп’ютер, (штабс)капітан, (стале)плавильний, (льоно)переробний, (плямисто)сірий, (псевдо)наука, (чорно)білий, (п’яти)значний.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться початок вислову Григорія Сковороди: «… є в очах».

5. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс
   Вугле (видобуток), озерно (болотний), здивовано (розгублений), всесвітньо (відомий), червоно (гарячий), вакуум (камера), в’єтнамсько (український), сніго (затримання), перекоти (поле), штабс (капітан), тьмяно (жовтий), всесвітньо (історичний), овоче (сховище), м’ясо (молочний), вічно (зелений), світло (рожевий), темно (зелений), одно (денний), блок (схема), видимо (невидимо), корабле (будівник), ячмінно (житній), сніжно (білий), смагляво (лиций), синьо (зелений), легко (крилий), зменшено (пестливий). 

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаємо вислів давньоримського історика Тацита.

6. Ситуація
Уявіть, що ви перебуваєте в магазині техніки чи в продуктовому супермаркеті. Складіть і запишіть діалог (6-8 реплік) на тему «У магазині», використавши З складних слова - назви товарів. Ви можете скористатися поданими назвами

7. Опрацюйте завдання в "Тренажері".

КУЛЬТУРА СЛОВА
 Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Роздрібни́й, сантиме́тр, све́рдло, сере́дина, симетрі́я.

Запитання для самоконтролю 
1. Доведіть або спростуйте твердження: складні іменники та прикметники пишуться лише разом або через дефіс. 
2. Сформулюйте правила написання складних іменників разом. 
3. Сформулюйте правила написання складних іменників через дефіс. 
4. Сформулюйте всі правила написання складних прикметників разом та через дефіс. 
5. До яких частин мови належать складні слова? 
6. Як визначити різне написання однозвучних слів? Чим воно зумовлене?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше