Тема. Синтаксичні одиниці в різних стилях 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИПерегляньте відео

ЗАВДАННЯ

 2. Доберіть до словосполучень синонімічні, у яких залежне слово пов’язується з головним за допомогою узгодження. Чи є стилістичні відмінності між синонімічними словосполученнями? 1. Голос матері. 2. Дозвілля учнів. 3. Спів жайворонка. 4. Твори Шевченка. 5. Порада лікаря. 6. Гніздо соловейка. 7. Підтримка брата. 8. Виступ поета. 9. Зауваження вчителя. 10. Город дядька Петра. 11. Листя клена. 12. Хвіст зайця. 13. Мрії Сергія. 14. Приміщення університету. 15. Барви осені. 16. Магазин взуття.

3. Доберіть з довідки потрібні фразеологізми, замініть ними виділені слова, перепишіть текст. Самостійно зробіть висновок про те, як члени речення, виражені фразеологізмами, впливають на стилістичне забарвлення всього речення.

Можна, звичайно, промовчати або, зрештою, вдавати, що цього не помічаю. Не хочеться розказувати про це чужим. Невже дружити — це означає завжди робити все однаково? Ніяк не можу зрозуміти, чому мені неприємно, що Василя за реферат з біології вихваляють. Знань у нього мало. Я писав роботу як-небудь, але сам. А він узяв реферат в Інтернеті. Невже мені було б краще, якби його не вихваляли, а покарали? Мабуть, варто промовчати. Зрештою, мене ж ніхто не змушує говорити. Він може подумати, що я йому перешкоджаю, — і наша дружба закінчиться. 

Довідка: тримати язик за зубами, дивитися крізь пальці, в одну дудку грати, до небес підносити, виносити сміття з хати, не по собі, через пень-колоду, як кіт наплакав, води в рот набрати, тягнути за язика, палиці в колеса встромляти, піде нанівець, узяти втямки, дифірамби співати. 

4. Прочитайте текст і виконайте завдання. Усе у світі перебуває в постійному русі. Його складові частини пов’язані між собою. Кожна людина аналізує у своїй свідомості світ. Так вона пізнає окремі його частини. Результати цього пізнання вона передає в текстах. Кожен текст є відображенням якогось фрагмента об’єктивної картини світу. У тексті треба показати всі особливості окремого фрагмента дійсності. Текст має також визначити взаємозв’язок описуваного з іншими фрагментами дійсності. Так текст відображає процес пізнання. 

А. Визначте стиль, у якому можна вживати подані речення. Б. Поєднайте прості речення в складні й запишіть їх.

6. Прочитайте речення й виконайте завдання. Звичайно, якщо ви наповните свій текст надто довгими й складними метафорами «по вінця», то (…). Але ніхто й не говорить про те, що образів повинно бути багато. Краще «недо-», ніж «пере-» — як і в усьому. 

А. Запишіть речення, відновивши на основі контексту пропущену частину. Б. До якого стилю належить цей уривок? Про який стиль, на вашу думку, у ньому йдеться?

7. Прочитайте уривки з учнівських робіт і виконайте завдання. 1. Пристрій не тільки діє на психіку людини, а й на її зір. 2. Саме я, схиляюся до думки фахівців. 3. Батьки повинні контролювати своїх дітей за психіку та вирішувати, чи буде це корисним для них чи ні. 4. Кожна тваринка потребує любові, інакше воно помре. 5. Покликання — це наприклад коли людина своєї Батьківщини великий фанат. 6. У кожної людини своє покликання, до якої у неї з’являються вади ще з дитячого віку. 7. Своїм покликанням, я вважаю, працю на керівних посадах, бо вміло організовую різноманітні збори, людей та працю. 8. Народившись, на дитині вже написане те, що вона повинна зробити у своєму житті. 

А. Відредагуйте й запишіть речення. Б. У яких реченнях причиною помилок є лише порушення порядку слів?

8. Визначте тему й головну думку тексту, з'ясуйте його стиль.

9.  Прочитайте текст,  визначте його тему й головну думку.  З'ясуйте стиль тексту.  Визначте вжиті в ньому однорідні  та відокремлені члени речення, поясніть їх стилістичну роль.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше