Тема. Правопис прислівників разом, окремо, через дефіс

                                        Проблемне питання                

                 - Як ви думаєте, чому прислівники типу  день у день, раз у   раз        пишуться окремо, а віч-на-віч, пліч-о-пліч через дефіс?

                                   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Букви и та і в кінці прислівників пишуться відповідно до правильної вимови: и — після букв, що позначають тверді приголосні (навкруги, навпаки, трохи, по-людськи), і — після букв, що позначають м'які і пом'якшені приголосні звуки (тричі, нарешті, опівночі, насторожі).

Пишеться иПишеться і
У кінці прислівників після г, к, х завжди пишеться -и: навкруги, верхи, трохи, тільки, наскільки, навіки, заввишки, залюбки, мовчки, пішки, навпомацки, навпаки, дибки, звідки (але звідкіль, звідкіля), тутечки; по-товариськи, по-молодецьки, по-чеськи.
Після ч, ж у кінці прислівників пишеться  в прислівниках типу по-вовчи та у віддієприслівникових прислівниках із суфіксами -ачи (-ячи): по-дівочи (частіше по-дівочому), по-заячи (частіше по-заячому), по-ведмежи (частіше по-ведмежому); нехотячи (частіше нехотя), лежачи, стоячи.Після ч, ж у кінці прислівників пишеться  в усіх інших випадках, зокрема в прислівниках двічі, тричі, вночі, опівночі, позаочі, насторожі. ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Перепишіть, вставляючи замість крапок и або і. 1. Мені потрібен мир навік.., а не на п’ять хвилин. (О. Підсуха.) 2. Опівноч.. айстри в саду розцвіли. (О. Олесь.) 3. Кипариси од ночі і до ранку все шумлять і шумлять навкруг.. . (В. Сосюра.) 4. Я входжу в ліс — трава стає навшпиньк.., кошлатий морок лапу подає. (Л. Костенко.) 5. Кожен колос зове його, наче батька, по імені, по-синівськ.. довірливо припада до плеча. (Б. Олійник.) 6. Було ще не пізно — тільк.. починало смеркати. (Панас Мирний.) 7. Карпо, як гуска, плавав і по-баб’яч.., і голічерева, і наввимашк... (Панас Мирний.) 8. Кінь осатаніло став дибк... (Н. Рибак.)

Завдання 2. Перепишіть, розкриваючи дужки. 1. Не крутяться (на) зад історії колеса. (М. Бажан.) 2. З (давніх) давен землю рясно поливали війни людською кров’ю. (І. Волошин.) 3. Я (в) перше в житті побачив знані тільк(и, і) з книжок, пісень і переказів наші рідні Карпати. (Т. Масенко.) 4. Замки завжди (на) горі стоять, бо так величніше і неприступніш. (Леся Українка.) 5. Сірі, глибоко запалі очі майора раз (у) раз звертались на Черниша. (О. Гончар.) 6. Мати говорить майже (по)шепк(и, і), але мені все чути. (Ю. Збанацький.) 7. Микола впізнає Нимидору (по) високому зросту. (І. Нечуй-Левицький.) 8. Навіть жайворонок співає зовсім (по) нашому, (по) донбасівському. (Ю. Яновський.)

Осінні Карпати.

Завдання 3. Виконайте інтерактивну вправуЗавдання 4. Випишіть словосполучення в колонку в тому порядку, як пишуться частини, взяті в дужки: 1) разом.; 2) через дефіс; 3) окремо. Відмовився (на) відруб, заходьте (по) одному, сиділи (до) пізна, (по) справжньому влип, (по) нашому сказано, мчав (на) вскач, пропав (без) вісти, (по) вінця повен, (до) гори дном, (по) вовчому завив, складено (в) четверо, (в) цілому закінчили, перевернувся (на) бік, вийшов (на) зустріч, відклав (на) завтра, заговорив (по) французьки, видніється ген (ген), узяв (за) багато, купив (на) виплат, кинув (на) відліг, (по) іншому думав син, з ним (за) одно, написано (по) латині, це мені (до) вподоби. 

Ключ. Підкресліть останню букву в останньому слові кожного словосполучення. З цих букв прочитаєте закінчення вислову голландського філософа XVII ст. Б. Спінози: «Знаючи свої вади, ми...».
Завдання 5. Випишіть слова і сполучення слів у колонку в тому порядку, як пишуться прислівники: 1) разом; 2) через один дефіс; 3) через два дефіси; 4) двома словами; 5) трьома й більше словами. Підійшов (у) притул, раз (по) раз гукав, (по) перше, узяв (до) відома, (попід) тинню, на (сам) перед, ішли один (по) одному, накинув (на) опашки, кінець (кінцем), будь (що) будь, по (вік) віків, росте (в) глиб, виходили (по) одинці, стояв одним (один), день (у) день сох, рушив (у) чвал, встав (рано) вранці, всього (на) всього, бачив (уві) сні, (по) дружньому повір, (з) ранку (до) вечора, (по) новому йде праця, хоч (не) хоч, вивчив (на) пам’ять, в (решті) решт, зроби (чим) скоріш, (на) око помнож, поговорю сам (на) сам. 

Ключ. Підкресліть останню букву в останньому слові кожного запису. З цих букв прочитаєте вислів давньоримського філософа Сенеки. 

Завдання 6. Запишіть прислівники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис. Рано(по)раненьку, (на)виворіт, (без)відома, (на)зло, (в)нічию, (одним)один, (до)пари, (в)далечінь, (по)людськи, віч(на)віч, (по)друге, (з)дня(на)день, (видимо)невидимо, слово(в)слово, (с)тиха, (в)щерть, (по)сусідськи, коли(не)коли, (на)в(з)догін, (по)маленьку, (у)наслідок, (ледве)ледве, врешті(решт), десь(не)десь, (часто)густо, (по)своєму, на(віки)вічні, (десь)інколи, з(на)двору, один(по)одному, (по)можливості, на(в)проти, сам(на)сам, (спід)споду, (по)восьмеро, (зо)зла, (з)рання,  (рано)вранці, на(в)ряд, (у)трьох, ні(на)гріш, (чим)скоріш, (в)поперек, (у)щерть, (на)вмисне, (за)законом, (на)прокат, (на)останку, (без)упину, (на)дозвіллі, (до)долу, (під)час, (за)кордоном, (з)краю(в)край, (до)останку, (без)потреби, (в)роздріб, (по)одинці, (на)жаль, (без)черги, (під)силу, (до)пори. 

Попрацюйте в тренажері з правопису української мови.

Виконайте тестові завдання.

1. Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті
А поноч.., дореч.., утрич..
Б заввишк.., заоч.., опівноч..
В укуп.., напівдороз… навік..
Г по-вовч.., навєсн.., удвіч..
Д у віч.., сьогодн.., безвіст..
2. Літеру и треба писати на місці всіх пропусків у варіанті
А по-ведмеж.., удвіч.., навтік..
Б навскок.., настільк.., нарад..
В докуп.., навкруг.., наспод..
Г нахильц.., інкол.., анітрох..
Д зовн.., мовчк.., по-китайськ..
3. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А по/польськи, на/вхрест, по/тиху
Б до/щенту, на/весні, в/основному
В з/висока, на/вшпиньки, уві/сні
Г на/гору, з/середини, по/іншому
Д за/панібрата, не/сказанно, у/день
4. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А ні/коли, на/впроти. з/вечора
Б на/рівні, під/ряд, віч/на/віч
В на/переваги, на/взнак, раз/у/раз
Г куди/небудь, з/ненацька, за/раз
Д без/упину, зо/зла, зі/споду
5. Разом треба писати прислівник у реченні
А Що/вечора дівчинонька в садочок виходить.
Б І блідий місяць на ту пору із хмари де/де визирав.
В У неділю вранці/рано поле вкрилося туманом.
Г Без ворогів можна в світі як/небудь прожити.
Д Один собі навік/віку в снігу заночую.
6. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А чим/далі, на/швидку/руч, спід/лоба
Б без/кінця/краю, поза/вчора, до/схочу
В до/гори, до/вподоби, попід/тинню
Г ані/трохи, без/упину, спокон/віку
Д над/вечір, на/світанку, на/четверо
7. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А на/шастя, на/виворіт, у/переміш
Б по/перше, від/давна, на/впростець
В з/висока, за/молоду, без/перестанно
Г в/цілому, на/пам’ять, по/всяк/час
Д у/п’ятьох, на/завжди, по/дитячому
8. Разом треба писати всі прислівники у варіанті
А мимо/хідь, на/яву, будь/що/будь
Б по/друге, на/вшпиньки, до/ладу
В на/сам/перед, на/чисто, за/видна
Г до/пізна, куди/небудь, перед/усім
Д до/віку, коли/не/коли, в/середині
9. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті
А по/середині, по/київськи, по/третє
Б час/від/часу, коли/не/коли, як/не/як
В кінець/кінцем, вряди/годи, будь/де
Г сам/собою, повік/віки, такий/сякий
Д по/латині, по/дитячому, по/свійськи
10. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті
А хтозна/скільки, ані/звідки, коли/небудь
Б по/братськи, по/маленьку, пю/твоєму
В десь/інде, все/одно, видимо/невидимо
Г по/нашому, по/трохи, по/мисливськи
Д рано/вранці, сила/силенна, зроду/віку
11. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті
А з діда/прадіда, будь/ласка, по/синівськи
Б день/у/день, мало/помалу, ледве/ледве
В хтозна/куди, тет/а/тет, з давніх/давен
Г раз/у/раз, десь/не/десь, давним/давно
Д як/не/як, сам/на/сам, всього/на/всього
12. Окремо треба писати всі прислівники у варіанті
А сама/самотою, на/жаль, в/обмін
Б під/силу, по/переду, по/правді
В до/побачення, що/тижня, по/суті
Г до/речі, повсяк/час, у/стократ
Д за/молоду, без/кінця, з/переляку
13. Окремо треба писати всі прислівники у варіанті
А поза/торік, з/розгону, до/смаку
Б по/черзі, по/можливості, в/міру
В на/сміх, при/вселюдно, під/час
Г як/слід, натще/серце, за/кордон
Д у/ночі, до/сих/пір, до/останку
14. Виділена сполука не є прислівником і її треба писати окремо в рядку
А На/четверо розкопана, розрита могила.
Б Вони в/двох хутенько піднялися на гору.
В Поїхали спочатку в/перше село, потім — далі.
Г У/перше ми зустрілися давно.
Д Горде місто раз одбилось, потім — в/друге.
15. Виділена сполука не є прислівником і їі треба писати окремо в рядку
А З/верху гори відкривається чудовий краєвид.
Б Удосвіта дві хмароньки зустрілися в/горі.
В Осінь — це життя, що гомонить по/своєму.
Г На/дворі повітря було особливо чисте, бадьоре.
Д На селі навіть у/ночі не замовкай дівочий спів.
16. Виділені сполуки не є прислівниками і їх треба писати окремо в рядку
А подарувати на/пам’ять фото; покладатися на/пам’ять
Б брати на себе за/багато, навчитися за/багато років
В повертатися з роботи до/дому; підійти до/дому батька
Г повторювати вірш в/голос; заслухатися в/голос Олени
Д попередити в/останнє; домовитися в/останнє побачення
17. Виділені сполуки не є прислівниками і їх треба писати окремо в рядку
А повернути в/бік; їхати в/бік Донецька
Б працював у/день; подарував у/день народження
В зал на/багато читачів; збільшити на/багато місць
Г їхати по/новому мосту; почати жити по/новому
Д знаходити в/купі піску; зростати в/купі
18. Правильно позначено наголошені голосні в прислівниках рядка
А високо, насамперед, заново
Б замолоду, злегка, зопалу
В позаочі, ліворуч, звисока
Г спроста, зовсім, нарівно
Д навзнак, надворі, заодно
19. Установіть відповідність.
ПрислівникТлумачення
1 власноручА комфортно
2 поручБ близько
3 зручноВ самостійно
4 нашвидкуручГ поспіхом
Д незалежно

КУЛЬТУРА СЛОВА

Питання для самоконтролю

1. Як розрізнити прислівники та сполучення прийменника з прикметником чи займенником? 
2. Як пишуться прислівники, утворені від іменників? 
3. Як відрізнити прислівники від сполучення прийменника або частки з іменником? 
4. Які прислівникові сполучення пишуться окремо? Як можна пояснити таке написання? 
5. Як пишуться відчислівникові прислівники? 
6. Які складні прислівники, утворені від простих прислівників, пишуться разом, а які окремо? 
7. Як пишуться прислівники, утворені від різних сполучень слів?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше