Тема.   Числівник як частина мови.
Особливості відмінювання та їх зв’язок з іменниками.