Тема. Правопис прислівників. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук

   

Пригадайте, які страви ви готували на швидку руку? Зверніть увагу на правопис слова - нашвидкуруч


                                                                                                         МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Розряди прислівників за значенням
РозрядПриклади
1 )способу дії, міри й ступеня (як? яким способом? скільки? наскільки?):поволі, трохи, удвічі, дощенту;
читати вголос; багато наслухавшись; поділити надвоє; надзвичайно вразливий.
2) місця (де? куди? звідки? кудою?):внизу, ліворуч, здалеку, навпростець;
перебувати поблизу; піднявшись угору; приїхати здалеку;
3) часу (коли? доки? відколи? як довго?):позавчора, довіку, зранку, щодня;
працювати щодня; здавна помічати; пам’ятати довіку;
4) причини (з якої причини? чому?):спросоння, зопалу, зозла;
закричати спросоння; накричати згарячу;
5) мети (з якою метою? навіщо?):навмисно, наперекір, у гості;
зробити наперекір;
6) умови (за якої умови?):зненацька, випадково, навмання, принагідно, безнадійно, обов’язково;

Прислівники звичайно стоять при дієсловах.

За походженням прислівники бувають:
а) первинні: де, там, звідти, сюди, коли, тоді, так;
б) відприкметникові: старанно, скажено, якнайвище, зблизька, знову, уповні, по-молодечому;
в) відіменникові: вгорі, вранці, похапцем, спересердя;
г) відчислівникові: подвічі,  учетверо, по-перше, по двоє;
д) відзайменникові: зовсім, передусім, настільки, тому.

За будовою прислівники бувають:
а) прості (одна основа): радісно, нескінченно, замолоду, раптом, наприкінці, по-новому;
б) складні (дві основи одним словом): власноручно, босоніж, насамперед, обабіч, нашвидкуруч, віч-на-віч, всього-на-всього;
в) складені (пишуться двома і більше словами): кінець кінцем, одним одно, сам на сам, раз у раз, все одно.

Найбільше прислівників походить від прикметників. 

Прислівники від прикметників утворилися трьома способами:

Правопис прислівників
Спосіб творення                                                                         Правило
За допомогою суфіксів -о, Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, повністю зберігають правопис цих прикметників, зокрема й форму вищого та найвищого ступенів порівняння: туманний — туманно, нескінченний — нескінченно, шалений — шалено, нежданий — неждано, коротший — коротше, вищий — вище, важчий — важче, найдорожчий — найдорожче.
Злиття прийменника з короткою формою прикметникаПрислівники, утворені злиттям прийменника з короткою формою прикметника в різних відмінках, пишуться разом: віддавна, завидна, дочиста, насухо, потиху, помаленьку, згарячу.
Три прислівники, утворені за допомогою прийменника в, пишуться окремо: в основному, в цілому, в середньому.
Злиття прийменника по з прикметником
Прислівники, утворені злиттям прийменника по з прикметником на -ому, -и, пишуться через дефіс: по-новомупо-сільськомупо-батьківськомупо-батьківськи, по-німецькипо-вовчи.
Це стосується й прислівників, утворених таким же чином від займенників: по-іншомупо-всякомупо-вашомупо-твоєму.
Прислівники типу по-новому треба відрізняти від поєднання прийменника з прикметником по новому. Прислівник відповідає на питання як?: Живемо по-новому. Прийменник з прикметником відповідає на питання по якому?: Машини пішли по новому мосту. І прийменник у цьому словосполученні пов’язується не з прикметником, а з іменником: по мосту.


Серед прислівників, утворених від іменників, виділяються чотири різновиди:

Правопис прислівників
Спосіб творення                                                                                        Правило
Від застиглих відмінкових форм іменникаПрислівники, утворені від застиглих відмінкових форм іменника, не становлять якихось труднощів у написанні: жаль, кружка, бігцем, пішки, притьма, жартома.
Злиттям прийменника з іменником, який уже не вживаєтьсяПрислівники, утворені злиттям прийменника з іменником, який уже не вживається, завжди пишуться разом: взимку (немає слова “зимко”), дощенту (немає слова “щент”), восени (немає форми “осени”), навпростець, навколішках, невтямки, спересердя, упереміш, ущерть.
Злиттям прийменника з іменником, який і тепер вживається
Прислівники, утворені злиттям прийменника з іменником, який і тепер вживається, теж пишуться разом: надворі, нагору, вдень. Але їх треба відрізняти від однозвучних сполучень прийменника з іменником, які пишуться окремо: на дворі, на гору, в день.
Іменник завжди називає якийсь конкретний предмет (якийсь двір, подвір’я, якусь гору, якийсь день), а прислівник лише абстрактно вказує на місце (надворі — тобто не в приміщенні), напрямок (нагору — означає, що дія скерована вверх), час (удень — йдеться про пору, коли надворі видно) тощо.
Такі ж абстрактні поняття виражають і прислівники звечора, надвечір, пополудні, спідлоба, зроду, зсередини, запанібрата, вголос, вплач, наяву і т. д.
Іноді відрізнити прислівник від сполучення прийменника з іменником допомагає наголос:   наві́ки — на віки́, надво́рі — на дворі́, на́бік — на бі́к, на́сміх — на смі́х.
Між прийменником і іменником можна вставити означення (на правий бік, на тому дворі́), а між частинами прислівника цього зробити не можна.
Прислівникові сполучення
Частина прислівників (прислівникові сполучення), утворених поєднанням прийменника з іменникомпишеться окремо. Це зумовлено тим, що вони ще не зовсім втратили своє іменникове значення. Нерідко між їхніми складовими частинами можна вставити означення.
Сюди належать такі прислівникові сполучення: без [мого] відома, без ладу, без пуття, без смаку, без угаву, без упину, в гості, в далечі, в міру, в ногу, в обмін, в обріз, в разі, в результаті, до відома, до вподоби, до загину, до ладу, до останку (але наостанку), до побачення, до пуття, до речі, до решти (але врешті, нарешті), до смаку, (але всмак), за дня, з дому (але додому), на бігу, на весну (але навесні), на вибір, на виплат, на відчай, на віку, на гамуз, на диво, на добраніч, на жаль, на зло, на льоту, на мить, на око, на світанку, на скаку, на славу, на ходу, на щастя, над силу (але насилу), по змозі, по правді, по суті, по черзі, у височінь, у вічі, у поміч, уві сні, а також прислівник, утворений від займенника: на ніщо (але нінащо).
Два прислівники, утворені від іменників, пишуться через дефіс: по-латині і на-гора.


Правопис прислівників, утворених  від числівників та прислівників

                                                                            Правопис прислівників
Спосіб творенняПравило
Злиття прийменника з числівникомПрислівники, утворені злиттям прийменника з числівником, пишуться разом: вперше, вп’яте, водно, вдвоє, вчетверо, заодно, натроє, навосьмеро, утрьох, усімох, утричі, поодинці, подвічі, потричі.
Складні прислівники, утворені за допомогою прийменника по від порядкових числівників пишуться через дефіс: по-перше, по-друге, по-третє і т. д.;
Прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним числівником пишуться окремо: по одному, по двоє, по троє і т. д.
Примітка. Ці прислівники треба відрізняти від однозвучних сполучень прийменника з числівником, які пишуться окремо: у перше (в яке?) вікноу трьох (у скількох?) класах. Прийменник у цих словосполученнях пов’язується не з числівником, а з іменником: у вікно, у класах.
Злиття прийменника з прислівникомПрислівники, утворені злиттям прийменника з прислівником, пишуться разом: відколи, відтепер, відтоді, забагато, назавжди, назавтра (те саме, що й “завтра”), післязавтра, позавчора.

Примітка. Від подібних прислівників слід відрізняти сполучення прийменників із незмінюваними словами, вживаними в значенні іменників. Такі сполучення пишуться окремо: на коли, на потім, на завтра (в значенні “на завтрашній день”), до завтра, на відмінно.

    Ступені порівняння прислівників

Screenshot_14.png

Screenshot_10.png

Перегляньте відео.


Screenshot_11.png


                                                                                                          ЗАВДАННЯ

   Завдання 1.   Випишіть підряд словосполучення за розрядами прислівників: 1) способу дії; 2) місця; 3) часу; 4) причини; 5) мети; 6) умови. 
Близько підійшов, сьогодні побачиш, зробив навмисно, ляснув зопалу, звично мовчав, стемніло вже, рано-вранці, жене наперекір, скинувся спросоння, високо піднісся, очманіло біг, обов’язково зустріне, осторонь стояв, стукнув зозла, навмання брів, скоро закінчу, тихо сидів. 
Ключ. З других букв перших слів прочитаєте слова, пропущені у вислові Т.Шевченка: “Якби ви …, то й мудрість би була своя”. 

Завдання 2. Запишіть прислівники, уставляючи на місці крапок -н- або -нн-. Зауважте, що в прислівниках пишеться стільки букв н, скільки їх у прикметниках і дієприкметниках, від яких походять прислівники.
Організова..о, гума..о, безпереста..о, захопле..о, безви..о, стара..о, враже..о, невблага..о, зра..я, безупи..о, невпевне..о, неприховано, навма..я, щоде..о, самовідда..о, безпричи..о, тума..о, стурбова..о, невгамов..о, шале..о, невпи..о, стривоже..о, бездога..о, спросо..я, схвильова..о, нежда..о, віртуоз..о.

Завдання 3. Випишіть підряд слова й словосполучення за походженням прислівників: 1) первинні; 2) відприкметникові; 3) відіменникові; 4) відчислівникові. Здалека, нишком, спав досі, нашвидку, двічі, плазом, брав тут, по-перше, вільно, навиворіт, клали втрьох, остаточно, там був, звідти йшов, тяв надвоє, зісподу. Ключ. З других букв перших слів має скластися закінчення вислову Т.Шевченка: “В своїй хаті своя…” 

Завдання 4. Перепишіть, розкриваючи дужки.  1. Краю мій! Люблю я тебе (в) день і (в) ночі, (в) ранці і (в) вечері і не знаю краю своєї любові! (Панас Мирний.) 2. Любіть Україну (у) сні й (на) яву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну. (В. Сосюра.) 3. Не народилася і не народиться та сила, щоб наш народ (на) вколішки поставила. (М. Стельмах.) 4. Загін (по) волі просувався розпеченим степом. (Ю. Яновський.) 5. Час, моя пісне, (по) волі буяти, послухать, як вітер заграв понад морем. (Леся Українка.) 6. Герой користі не шукає (з) роду. (Леся Українка.) 7. Під ним коник вороненький (на) силу ступає. (Т. Шевченко.) 8. На виріст, і (на) силу, й на личко у батька вдавсь. (Марко Вовчок.).

Завдання 5. Утворіть прислівники з поданих словосполучень. Поясніть їх правопис. З далеких країн, дуже розсердившись, українською мовою, кожної суботи, кожного літа, у два рази, в усіх місцях, не поміркувавши, останнім разом, у десять разів, латинською мовою, кожного разу, на голодний шлунок, голими руками, на швидку руку

Завдання 6. Спишіть, розкриваючи дужки, утворіть від прислівників форми вищого ступеня порівняння. Яка мета вживання їх у реченнях? Для якого стилю мовлення вони властиві?
1. Сонце пригрівало (сильно), земля дихала (вільготно) (Гр. Тютюнник). 2. (Швидко) і (швидко) котилися хвилі, заливали все, розливались (широко) і помалу заспокоювались (Леся Українка). 3. Нечутно ступаючи, Василь спустився ще (низько), пірнув у темряву, як у густу чорну хмару (Д. Ткач). 4. Орел змахнув ще (сильно) широкими крилами і підлетів ще (високо) (О. Іваненко).

Завдання 7. До поданих слів доберіть антоніми й утворіть від них форми найвищого ступеня порівняння.
Зразок.                       Сумно — весело, найвеселіше, якнайвеселіше, найбільш весело.
Добре, легко, вузько, багато, близько, повільно, високо, недбало, дешево.

Завдання 8. Складіть і запишіть речення із поданими прислівниками та співзвучними з ними словами. Поясніть, чим зумовлена відмінність у їх написанні. Насторожі – на сторожі, назустріч – на зустріч, доволі – до волі, усередині – у середині, по-третє – по третє, вгору – в гору, вниз – в низ.                                         

Попрацюйте в тренажері з української мови. 

НЕЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
ПРИСЛІВНИК

КУЛЬТУРА СЛОВА

Питання для самоконтролю 

1. Що таке прислівник? 
2. Яку функцію в реченні виконують прислівники? 
3. Які прислівники називаються первинними? вторинними? Від чого залежить значення вторинних прислівників? 4. Від яких частин мови утворюються прислівники? 
5. Якими способами творяться прислівники? 
6. Як пишуться прислівники, утворені від прикметників? 
7. Як розрізнити прислівники та сполучення прийменника з прикметником чи займенником?
8. Як пишуться прислівники, утворені від іменників? 
9. Як відрізнити прислівники від сполучення прийменника або частки з іменником? 
10. Які прислівникові сполучення пишуться окремо? Як можна пояснити таке написання? 
11. Як пишуться відчислівникові прислівники? 
12. Які складні прислівники, утворені від простих прислівників, пишуться разом, а які окремо? 
13. Як пишуться прислівники, утворені від різних сполучень слів?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше