Тематична атестація за розділом "Стилістика складних речень"

Теми: 
1. Види складних речень і відтінки їх значень. 
2. Пунктограми у складносурядному реченні. 
3. Пунктограми у складнопідрядному реченні. 
4. Пунктограми у складному безсполучниковому реченні. 
5. Пунктограми у складному реченні з різними типами зв’язку.