Норми сучасної літературної мови

Тестове опитування за темами:

Тема.  Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови

Тема. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм. Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.

Тема. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному    спілкуванні.