Тема.  Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Мова – це наша  національна ознака,
в мові - наша культура, сутність нашої
свідомості.
                                                                                       (Іван Огієнко)

 План
1.    Поняття літературної мови.
2.   Мовна норма, варіанти норм.
3.   Ознаки та аспекти культури мовлення.
4.   Мовленнєва культура — критерій професійної майстерності фахівця.
5.   Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури.
6.   Культура мовлення під час дискусії.

Здобувачі освіти повинні:
знати зміст понять «літературна мова», «мовна норма», функції мови;
вміти орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літера­турної мови.

Література

1. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч.посіб. для студ. ВНЗ І-ІІ р.а./ Т.М.Антонюк, Л.М.Борис, А.М.Кабаненко. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. -  528 с
2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с
8. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
10.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

Lteraturna_mova-1.docx            Методичні вказівки
                    

                                                                               ПРАКТИЧНІ   ЗАВДАННЯ

Завдання 1.   Перепишіть слова, поставте правильно наголос.

Випадок, новий, фаховий, середина, ненависть, текстовий, беремо, валовий, виразний, дошка, контрактовий, котрий, ознака, обруч, жалюзі, металургія, щипці.

Завдання 2. Відредагуйте речення відповідно до норм літературної мови.

1. Для капітального ремонту нам підійде любий матеріал. 2. Ми рахуємо, що прийняті міри являються недосконалими. 3. Члени нашої бригади на слідуючій неділі мають виконати дуже серйозне й важливе завдання. 4.  Офіс обладнаний оргтехнікою, яку придбали в розстрочку. 5. Цю роботу виконано згідно плану. 6. Повідомляємо, що не можемо скористатися Вашою пропозицією. 7. Двадцять два студентів виступили на науковій студентській конференції із цікавими доповідями. 8. Наш внештатний кореспондент передав нове повідомлення. 9. Моя думка співпадає, можливо, случайно з позіцією комісії. 10. Багаточисленні пропозиції не приймалися до уваги

Завдання 3. До поданих іменників підібрати прикметники, утворюючи з ними словосполучення. Словосполучення  введіть  в речення.
Фахівець, знання, практика, професія, компетентність, культура.

Завдання 4. Переписати, зі слів, поданих у дужках, вибрати ті, які є правильними у конкретному словосполученні. Вказати, якими нормами при цьому керувалися.
(Засвоювати, освоювати) правила; (ознайомити, познайомити) з приятелями; фінансові (витрати, втрати); (витрати, втрати) під час транспортування; умови (виплати, оплати, плати); (виплати, оплата, плата) за навчання; (обумовлювати, зумовлювати) якість; (обумовлювати, зумовлювати) пунктом договору; (професійний, професіональний) обов’язок; (професійний, професіональний) підхід.

Завдання 5. Підібрати синоніми до поданих слів, пояснити правопис слів іншомовного походження.
Аргумент, стимул, авторитет, ідентичний, процент, пріорітет.

                                            Питання для самоконтролю

1.     Що називається літературною мовою?
2.     Які ви знаєте норми та варіанти норм?
3.     Які ознаки та аспекти культури мовлення?
4.     Якою має бути мова фахівця.
5.     Які причини недостатнього рівня культури мовлення?
6.     Які ви знаєте способи підвищення мовленнєвої культури.
7.     Що таке дискусія?
8.     Як проводити дискусію?
9.     Якою має бути культура мовлення під час дискусії?
 
 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше