Тема. Пряма і  непряма мова, її призначення. Розділові знаки при прямій мові.  
Цитата. Оформлення цитат.