Тема. Іменник як частина мови. Поняття роду, числа