Тема.        Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування.  Мовленнєвий етикет

План
 
1.     Форми та функції ділового спілкування.
2.     Бар'єри в спілкуванні, його рівні.
3.     Сучасні теорії міжособових стосунків.
4.     Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.
5.     Основні правила ділового спілкування.
6.     Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні.
 
Студенти повинні:
знати   основні функції, рівні ділового спілкування, види міжособових стосунків;
вміти   говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати партнера та вести переговори.
 
Література
 
1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
2.Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
3.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
4.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
5.Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
6.Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.;
7.Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
8.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
9.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

 Struktura_dlovogo_splkuvannja.docx  Методичні вказівки

                                  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Враховуючи майбутній свій фах, укладіть комунікативну професіограму (Професіограма – опис переліку особливостей професії або спеціальності. Важливою складовою діяльності будь-якого фахівця є комунікативна компетенція, яка належить до ключових професійних характеристик. Вона містить три основні компоненти: робота з документами, вміння вести міжособистісний і соціальний діалог, виступати публічно).

Завдання 2. Запишіть, який комплімент Ви можете сказати:

1) після тривалих перемовин, що завершилися для Вас вдало;
2) коли розмова закінчилася з успіхом;
3) співробітникові під час роботи;
4) співробітникові, який без допомоги нотатника, назвав необхідні відомості.

Завдання 3. Складіть речення із поданими словами (речення мають відповідати певній спілкувальній ситуації).
                                          На жаль, звичайно, зазвичай, по-моєму, безсумнівно.

Завдання  4. З'ясуйте, до яких етикетних си­туацій належать подані мовні формули та якими з них можна скористатися за офіційних обставин.
1. Привіт. Здрастуйте. Доброго ранку. Наше щире вітання. Добрий день. Добридень. Вечір добрий. Добрий вечір. Доб­рого здоров'я. Я Вас вітаю.
2.     До побачення. До завтра. На все добре. Бувайте. Усім вітання. Тим часом. Мені час. До зустрічі. Скоро побачимось. Щасливо.
3.     Спасибі. Дякую. Щиро дякую. Дуже дякую. Дозвольте висловити вдячність. Глибоко вдячний. Дякую від усього серця. Ви зробили мені велику послугу. У великому боргу перед Вами. Складаю подяку.
4.     Так. Гаразд. Обов'язково. Авжеж. Добре. Чудово. Ще б пак. Ви маєте рацію. Не заперечую. Звичайно. Безсумнівно.
5.     Дякую, не треба. На превеликий жаль, ні. Ні, я не можу. Про це не може бути й мови. Нічого подібного. Це марну­вання часу. Я про це іншої думки. Шкода, але я мушу відмо­витися. Це неможливо.
6.  Перепрошую. Вибачте. Мені дуже шкода. Даруйте за клопіт. Прошу вибачення. Вибачте, що завдав(ла) стільки клопоту. Не згадуйте про це.
7.     Це не так? Не може цього бути? О! Тільки уявіть собі! Подумати тільки! Хто б міг подумати! Як дивно!

Завдання 5. З'ясуйте, яких неточностей припустився Ваш співрозмовник під час спілкування. Запишіть правильні варіанти. 
Зустрінемось через пару днів.
Вибачаюсь!
Ви перепутали адрес.
Я задаю Вам питання.
До зустрічі слідуючого тижня.
Скажіть, будь ласка, скільки годин?
По якому ділу Ви до мене.
Дозвольте подякувати Вас.
Я розділяю Ваш смуток.

Завдання 6.  Самостійно сформулюйте мету бесіди, скла­діть її план.

Завдання 7. Продовжіть речення. В якій етикетній ситуації ними можна скористатися?
1.        Я переконаний, що ...
2.     Мені здається, що ...
3.     Як на мене, то ...
4.     Мушу зауважити, що ...

5.     Я іншої думки щодо ...
6.     На завершення вважаю за доцільне ще раз ...

Завдання 8. Утворіть усі можливі варіанти словосполучень з поданими словами Дотримання (чого? ким ?), створити (що? ким ? чим ? ), забезпечення (кого? чого ? ким ? чим ? ), характерним (для кого? для чого ? ), властивий (кому? чому ? ), шкодувати (за чим ? кому?  чого ? ), завдяки (кому? чому ? ), через (що? ), оплатити (що? ким ? коли ? ), перевірити (що? як ? коли ? )

Запитання для самоконтролю
 
1.     Назвіть форми та функції ділового спілкування
2.     Які виникають бар"єри в спілкуванні та як їх подолати?
3.     Які є соціальні типи особистості в діловому спілкуванні
4.     Які ви знаєте теорії міжособових стосунків.
5.     Назвіть основні види ділового спілкування.
6.     Публічний виступ це-…
7.     Ділова бесіда складається з…..
8.     Які ви знаєте види нарад?
9.     Службова нарада це…….
10.   З яких частин складаються переговори?
11.   Назвіть основні правила ділового спілкування.
12.  Дати визначення мовленнєвому етикету.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше